Atlas mraků

Atlas mraků vám přináší detailní přehled 10 typů mraků podle mezinárodního systému, který zavedl už roku 1803 Luke Howard. Všechny si můžete v galerii detailně prohlédnout a přečíst si o nich nespočet zajímavých a obohacujících informací.
Věděli jste, že slovo „mrak“ je nepřesné lidové označení pro oblak? Přestože se nám oblaky zdají jako obrovské pohybující se masy, ve skutečnosti jde pouze o viditelné soustavy malých částic vody, případně ledu – vznikají kondenzací vlhkosti vzduchu na kapky vody nebo krystalky ledu s průměrem asi 0,01 mm. Zapomeňte tak na mylný názor, že oblaky jsou vodní páry, ty jsou totiž zcela průhledné, neviditelné a nelze je na obloze rozeznat.
Víte, že vlastní atmosféru mají i některé cizí planety? Například Merkur má atmosféru tak řídkou, že je nemožné, aby se v ní oblaka vytvořila. Na druhou stranu, atmosféra Venuše je zase mnohem hustší než atmosféra Země, je tak celá zahalena hustými oblaky, které jsou složeny z kyseliny sírové.
Oblaka se samozřejmě velmi liší, a to především svými vlastnostmi – převážně výškou, kde vznikají nebo se pohybují. Rozdíly pak slouží ke klasifikaci podle mezinárodního systému, který obsahuje 10 základních typů. Názvy oblaků jsou tvořeny podle latinských slov.
  • cirrus – řasa nebo kučera
  • stratus – vrstva či sloha
  • nimbus – déšť
  • cumulus – kupa
frame-scrollup