Altostratus

Altostratus

Oblaka altostratus patří mezi oblaka středního patra troposféry. Spolu s oblaky druhu cirrostratus a nimbostratus se oblaka altostratus dále řadí mezi tzv. vrstevnatá oblaka, což ostatně vidíme už z jejich názvů (stratus = oblačná vrstva). Pro vrstevnatou oblačnost je typický velký plošný a relativně malý výškový rozsah. Často tak na obloze zabírají její značnou část (ne-li celou oblohu). Dalo by se říct, že “altostraty“ jsou tmavší než “cirrostraty“, ale světlejší než “nimbostraty“.

Co se týče identifikace tohoto oblaku na obloze, nejde o nic složitého, ale ani úplně jednoduchého. Celé to komplikuje ještě fakt, že skrz tato oblaka může, ale také nemusí prosvítat slunce - záleží na konkrétním oblaku a jeho výškovém rozsahu. Pokud skrz něj slunce prosvítá, můžeme oblak označit jako altostratus translucidus. Altostratus může mít podobu zcela obyčejné, šedé oblačnosti bez jakýchkoli detailů, ale často se také můžeme setkat s jeho zvlněnou podobou, kterou bychom označili altostratus undulatus.

Vzácněji se pak tento oblak vyskytne i v podobě, která je typická spíše pro bouřkové oblaky. Z dosud neobjasněných příčin lze i na některých dalších oblacích pozorovat zvláštní tvary připomínající ženská prsa, od kterých také dostala podobná oblaka označení mammatus.

Co se týče identifikace oblaků tohoto druhu na obloze, není to nic složitého, ale ani úplně jednoduchého. Tato oblaka bychom si mohli splést s oblaky druhu stratus, cirrostratus nebo nimbostratus. Oblaka stratus vznikají jako mlha, a tak je můžeme ve většině případů ihned vyloučit. “Cirrostraty“ většinou nepřicházejí v úvahu díky tomu, že mají vžrazně světlé zbarvení, často na nich lze pozorovat halové jevy a nikdy z nich nevypadávají srážky. To se o oblacích altostratus tak úplně říci nedá. Jsou spíše šedé nebo namodralé, halové jevy na nich nepozorujeme a srážky z nich sice vypadávají, ale jen velmi slabé. Tím se také značně liší od “nimbostratů“, skrz které slunce nikdy neprosvítá a srážky z nich vypadávající mají dlouhého trvání. 

Velmi zjednodušeně by se tedy dalo říct, že “altostraty“ jsou tmavší než “cirrostraty“, ale světlejší než “nimbostraty“ a pokud z nich prší, pak jen velmi málo a déšť často ani nedosahuje povrchu Země - jedná se o tzv. virga.

frame-scrollup