Kde se vaří předpověď počasí? V meteorologické budce – díl II.

Kde se vaří předpověď počasí? V meteorologické budce – díl II.
03.05.2016
Víte, jak vzniká předpověď počasí? V minulém díle jsme se zaměřili na vybavení meteorologických budek, které dokáží měřit průměrnou teplotu vzduchu, maximální a minimální hodnoty teplot, naměřené během dne či vzdušnou vlhkost. Dnes se zaměříme na měření atmosférických srážek.

Atmosférické srážky jsou jedním z hlavních projevů počasí, jenž výrazně ovlivňuje lidskou činnost. Nadbytek nebo naopak nedostatek srážek je podstatnou složkou krajiny. Srážky se v meteorologických budkách měří v jednotách milimetrů. Jeden milimetr srážek značí, že na 1 metr čtvereční dopadá vrstva srážek vysoká 1 mm, což za ideálních podmínek bez vsaku a výparu značí 1 litr na této ploše. K měření srážek se využívá srážkoměr. Tato normalizovaná nádoba uvnitř skrývá nálevku a konvici. Dešťová voda dopadající směrem k zemskému povrchu stéká nálevkou do konvice a pravidelně se její obsah vylévá do válcové odměrky (každých 12 nebo 24 hodin). Na stěně odměrky je stupnice, jejíž jeden dílek odpovídá jedné desetině milimetru.
Ale co se srážkami v podobě sněhu nebo zmrzlého deště? Ty se v zimním období zachycují přímo do srážkoměrné plechové nádoby. Její obsah se pak nechá rozpustit a znovu se provádí měření v odměrném válci.

Srážkoměr pro meteorologickou stanici, měřící množství spadlých srážek
Obr.: Srážkoměr
Zdroj: geogr.data.quonia.cz

Meteorologická budka dokáže zaznamenat i průběh intenzity srážek. K tomuto měření se využívá ombrografu, který se však může využívat pouze v bezmrazovém období. V horní pravé části přístroje se nachází plováková komora. Plovák se postupně při přívalu srážek zvedá a rychlost jeho pohybu je dána množstvím přicházející vody (čím více vody, tím vyšší rychlost vzestupného pohybu plováku). S vodou v plováku stoupá i voda v šikmé trubici, ze které při dovršení určené hladin začne voda vytékat, díky čemuž začne plovák zase klesat, uvolní se zde tak místo pro další doplňování. Následkem toho je možné stále kontinuálně měřit. Pohyb plováku se zaznamenává na registrační pero.

Ombrografem není vybavena každá meteorologická stanice
Obr.: Interiér ombrografu
Zdroj: maruska.ordoz.com

V příštím díle se zaměříme na měření tlaku vzduchu. Minulý díl

Autor: SG

 

frame-scrollup