Kde se vaří předpověď počasí? V meteorologické budce – díl I.

Kde se vaří předpověď počasí? V meteorologické budce – díl I.
23.04.2016
Víte, jak vzniká předpověď počasí? I když nám v dnešní době krouží nad hlavou meteorologické družice, stále je radarové měření doplňováno tím podzemním. Co všechno tvoří meteorologickou budku? To a mnohem více se dozvíte v našem dnešním článku.

Bílé budky rozptýlené po krajině jsou pilířem meteorologické služby po celém světě. V budkách se provádí měření základních parametrů ovzduší, teploty vzduchu a vlhkosti. Aby byla data získaná z měření srovnatelná, musí měření povětrnostních vlivů probíhat za co nejpodobnějších podmínek. Proto jejich umístění podléhá přísným předpisům. Budka musí být postavena na volném prostranství, trávník v okolí budky musí být stále zastřižený a měřící čidla teploměrů se umísťují do stejné výšky 2 metrů od zemského povrchu.

Klasická dřevěná meteorologická budka
Obr.: Meteorologická budka
Zdroj: abicko.avcr.cz

A jak taková meteorologická budka vypadá? Dno stanice je drátěné a stěny musí být upraveny tak, aby jimi okolní vzduch volně proudil. Budka je natřena na bílo, jelikož díky této barvě je omezeno pohlcování slunečního záření konstrukcí. Vevnitř budky se nachází dva teploměry ve svislé poloze, jeden teploměr je umístěn vodorovně a další poněkud šikmo. Jedním teploměrem se měří teplota vzduchu, druhý teploměr je opatřen navlhčenou punčoškou, jejíž konec je ponořen do vody, díky čemuž jsou získávána data o vlhké teplotě. Odečtem hodnot, naměřených temito dvěma svislými teploměry, jsou vypočteny údaje o obsahu vodní páry ve vzduchu. V šikmě umístěném teploměru nalezneme nejvyšší naměřenou teplotu během dne, jelikož rtuť teploměru se nemůže z nejvýše dosažené polohy vrátit. Vodorovný teploměr je zase zdrojem informací o nejnižší teplotě naměřené během dne. V tomto teploměru (tzv. minimálním) plave v teploměrné tekutině (většinou alkoholu) tyčinka zvaná index. Ta pak zůstává v poloze nejnižší naměřené teploty, kdy dochází ke smrštění kapaliny, jenž index stáhne s sebou. Tyčinka zůstává již na místě. Stejný teploměr bývá umístěn i 5 cm nad zemským povrchem, díky čemuž jsou zaznamenány hodnoty přízemních teplot.

Kromě výše zmíněného nalezneme samozřejmě v budce i různé záznamové (registrační) přístroje. K zaznamenání průběhu teplot se využívá termograf, hydrograf zase slouží pro zapsání průběhu relativní vlhkosti vzduchu. Okamžitou rel. vhlkost je možné vyčíst z vlasového tlakoměru. Jak název napovídá, je k měření využito odmaštěného lidského vlasu, který je výborným identifikátorem změn vlhkosti.

Popis zařízení uvnitř meteorologické budky
Obr.: Popis přístrojového zařízení meteorologické budky měřící teploty vzduchu
Zdroj: metmladez.wz.cz

Příště se podíváme na měření atmosférických srážek a tlaku vzduchu pomocí meteorologické budky.

Autor: SG

frame-scrollup