Srpen v číslech a pranostikách

Srpen v číslech a pranostikách
02.08.2016
Původ názvu měsíce srpna není zcela jistý, má se za to, že název je odvozen buď od srpu, v souvislosti se žněmi, které v této době probíhají ve vyšších oblastech, anebo je název odvozen od litevského slova sirpsti, což znamená zrát.

Původ názvu měsíce srpna není zcela jistý, má se za to, že název je odvozen buď od srpu, v souvislosti se žněmi, které v této době probíhají ve vyšších oblastech, anebo je název odvozen od litevského slova sirpsti, což znamená zrát.

Srpen bývá druhým nejteplejším měsícem v roce a v 30 % let dokonce měsícem nejteplejším. Většinou se ale průměrná denní teplota pozvolna snižuje a znatelně také ubývá slunečního svitu. Poslední srpnové dny bývají v pranostikách už často označovány jako podzimní.

Průměrná teplota vzduchu se v srpnu pohybuje lehce nad 17 °C a je o necelý stupeň nižší, než v červenci. Průměrný úhrn srážek se pohybuje okolo 75 mm (1 mm srážek se rovná 1 litru vody na m2) a patří mezi nejdeštivější měsíce v roce, srážky se většinou vyskytují v méně dnech, ale s vydatnými úhrny. Trvání slunečního svitu se pohybuje okolo 210 hodin, což je oproti červenci pokles o 10 hodin a v září bude slunečního svitu dokonce o 60 hodin méně, než v srpnu.

Srpen je oproti červenci na pranostiky bohatší a nejvíce pranostik se vztahuje k svátku Vavřince a Bartoloměje, ale i k dalším dnům se jich vztahuje více. K svátku Dominika například tato: Parno na Dominika, zvěstuje tuhou zimu. Pro Vavřince: Vavřinec – první podzimec. Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje. Když o svatém Vavřinci slunce svítí, budem dobré víno míti. Vavřincův déšť – myší úroda. K Bartoloměji se váže pranostik z celého měsíce vůbec nejvíce a tento den je v lidové meteorologii považován za přelom mezi létem a podzimem. K Bartoloměji se vážou tyto pranostiky: Den Bartoloměje jest pravidlo celého podzimku. Od svatého Bartoloměje slunce již tolik nehřeje. Sucho na Bartoloměje – mrazné zimy naděje. Po Bartoloměji studený rosy, nechoďte ráno bosi. Svatý Bartoloměj všemu hlavu zlomí.

Obecné pranostiky pro srpen jsou následující. Srpen začíná, co červenec končil. Srpen má nejkrásnější počasí v roce. Co červenec neupeče, to už srpnu neuteče. V srpnu již nelze slunci mnoho věřit. I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí. Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak. Když v srpnu naprší, tak než se oběd pojí, všecko slunce vysuší. Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima. Moc hub srpnových – moc vánic sněhových.

frame-scrollup