Tlakové výše stále blokují Atlantický oceán

Tlakové výše stále blokují Atlantický oceán
16.06.2018
Hlavní příčina, proč se synoptická situace výrazně nezměnila tkví zejména v mohutné tlakové výši, která se neustále obnovovala nad severní Evropou.

Počasí v posledních měsících je poměrně značně ochuzeno o frontální systémy, které by do České republiky přinášely výraznější srážky a hlavně citelnější ochlazení. Hlavní ukazatel síly Atlantického oceánu je Severoatlantická oscilace, dále NAO. I přesto, že od poloviny dubna se tento ukazatel pohybuje v podstatě v kladné hodnotě, tak výraznější zonální proudění to nepřináší. Na grafu můžeme dobře vidět i zápornou fázi v březnu, kdy k nám pronikl velmi studený vzduch od severovýchodu. Do té doby se Atlanticky oceán neustále hlásil o slovo.

Obr. 1 Severoatlantická oscilace a její průběh za poslední tři měsíce

Zdroj: NOAA

Hlavní příčina, proč se synoptická situace výrazně nezměnila tkví zejména v mohutné tlakové výši, která se neustále obnovovala nad severní Evropou. Všechny frontální systémy byly blokovány a nemohly se dostat volně do střední Evropy. Velmi často končily v západní Evropě, kde přinášely mnoho srážek, ale střední a východní Evropa už měla smůlu.

V posledních dvou týdnech se však přeci jen nad Evropou něco začíná měnit. Oblast vysokého tlaku vzduchu ze severní Evropy postupně mizí a nahrazuje ji oblast nízkého tlaku vzduchu. To je také příčina, proč se ve střední Evropě v tomto pracovním týdnu přechodně ochladilo. Jakmile však začíná mohutnět tlaková výše nad Ruskem, tak se opět teplo začíná vracet.

Vše nasvědčuje tomu, že vliv oceánu bude sílit a jednotlivé tlakové níže od severozápadu se budou snažit dostat se do střední Evropy. Poslední překážkou jim budou agresivní výběžky vyššího tlaku vzduchu od jihozápadu. Hned ten první výběžek bude dokonce následován samotnou tlakovou výší, která se nasune přímo nad střední Evropu. Tížených výraznějších srážek se tedy opět pravděpodobně nedočkáme.

 

Autor: TD

 

frame-scrollup