Severoatlantická oscilace

Severoatlantická oscilace
08.10.2015
V roce 1920 byl sirem Gilbertem Walkerem objeven klimatický systém, který pravidelné působí v severní části Atlantického oceánu

SEVEROATLANTICKÁ OSCILACE A JEJÍ VLIV NA POČASÍ V EVROPĚ (1. díl)

V roce 1920 byl sirem Gilbertem Walkerem objeven klimatický systém, který pravidelné působí v severní části Atlantického oceánu. Od roku 1950 jsou k dispozici i detailní indexy Severoatlantické oscilace (dále jen NAO) pro jednotlivé měsíce. Roční indexy však jsou k dispozici od roku 1850.

NAO index
Obr. 1.: Přehled indexů NAO od prosince do března v letech 1864 až 2011 (http://www.worldclimatereport.com)

O NAO se v České republice zajímalo poměrně málo vědců a i v dnešní době je informací o vlivu NAO na počasí ve střední Evropě poměrně málo.  Jedním z mála byl klimatolog Václav Cílek, který jev popisuje, jako rozdíl tlaku mezi dvěma určujícími oblastmi, kdy první z nich je oblast, která se nachází mezi 30. až 40. stupněm severní šířky, v oblasti Azorských ostrovů po Pyrenejský poloostrov, kde se nachází kvazistacionární tlakové výše. Další klíčovou oblastí je pak území mezi 60. až 70. stupněm severní šířky u Grónska a Islandu, kde se nachází kvazistacionární tlakové níže.

NAO je vyjádřena různými indexy Severoatlantické oscilace. Mezi nejpoužívanější patří tzv. staniční indexy, které nám určují normované rozdíly tlaku vzduchu na hladinu moře mezi body s Azorskou tlakovou výší a body s Islandskou tlakovou níží.

Podle mnoha zahraničních studií je vliv NAO na počasí v Evropě dostatečně prokázán v zimní polovině roku. V letním období se naopak NAO v Evropě neprojevuje vůbec. Ačkoliv v posledních letech se i v této oblasti snaží vědci poukázat na určitou spojitost.

NAO stejně jako další oscilace (například ENSO) se nepravidelně přepínají do kladné nebo záporné fáze. Jen zcela výjimečné zůstávají na neutrálních hodnotách.  Díky tomu, že měsíční indexy NAO máme k dispozici již od roku 1950, tak můžeme poměrně dobře ověřit, jaké situace panují při záporné či kladné oscilaci. Za 60 let byla vytvořena slušná statistická databáze, která nám částečně dává odpovědi na některé příčiny zajímavých povětrnostních situací.

V dalším díle o Severoatlantické oscilaci, který vyjde v článku 17. 10. 2015 si podrobněji povíme něco o kladných fázích NAO.

Zdroje: CÍLEK, V. (2010) Severoatlantická oscilace (NAO) v poslední době ledové
             http://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/teledoc/nao.shtml
Autor: TD


frame-scrollup