Díl 7.: Oblaka druhu nimbostratus

Díl 7.: Oblaka druhu nimbostratus
19.04.2016
V tomto seriálu najdete základní informace o členění oblaků na 10 základních skupin (cirrus, cirrostratus, cirrocumulus,..). Velmi stručně pak narazíme i na některé jejich konkrétní variace (cirrus uncinus, cirrus intortus..).
 

Oblaka nimbostratus bývají řazena do oblaka středního patra. Vyskytují se však většinou i v nejnižším nebo naopak nejvyšším patře troposféry. Spolu s oblaky druhu cirrostratus a altostratus a stratus se oblaka nimbostratus řadí mezi tzv. vrstevnatá oblaka, což ostatně vidíme už z jejich názvů (stratus = oblačná vrstva). Taková oblaka na obloze často zabírají značnou plochu (ne-li celou oblohu). Vzhledem ke své velké mnohutnosti skrz tato oblaka neprostívá slunce, čímž se mohou lišit od všech ostatních vrstevnatých oblaků. Na přiložené ilustraci najdete oblaka tohoto druhu v pravé dolní části.

 

Zjednodušený obrázek různých typů oblačnosti na nebi

 By Valentin de Bruyn / Coton (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons

 

 Můžete si zároveň všimnout, že jsou zde oblaka znázorněna tmavou barvou a s deštěm. Dalo by se říct, že “nimbostraty“ jsou nejtmavší vrstevnatou oblačností a typické jsou pro ně déle trvající srážky na rozsáhlém území, které mohou mít podobu dešťových kapek, ale i ledových krystalků. Často můžeme už z velké vzdálenosti pod oblaky tohoto druhu pozorovat srážkové pruhy. Někdy déšť ani nedosahuje povrchu Země, ale při volném pádu k zemi se částečky vypařují - pak hovoříme o tzv. virga.

 

Viditelné srážky vypadávající z oblačnosti na podvečerním nebi

Virga - srážky, které nedopadají na zemský povrch, autor snímku: Petr Hykš

 

Co se týče identifikace tohoto oblaku na obloze, nejde o nic složitého. Celé to zjednodušuje fakt, že skrz tato oblaka neprosvítá slunce, což bývá jeden z prvních znaků, kterých si u oblaků tohoto druhu všimneme. Pokud pozorujeme déle trvající srážky, jedná se s nejvyšší pravděpodobností o jeden z oblaků, pro které je déšť natolik typický, že ho najdeme i ve jméně samotného oblaku. V úvahu připadají dvě možnosti. Buď oblaka nimbostratus a nebo cumulonimbus.

 

Oblačnost nad vesnicí

Bouřkový oblak cumulonimbus, ze kterého vypadávají srážky, autor snímku: Petr Hykš

 

Cumulonimbus je bouřkový oblak, který vede ke vzniku intenzivnějších dešťů, krupobití a také blesků. Pokud pozorujeme blesky, může být obtížné říct, zda má déšť svůj původ v bouřkovém oblaku a nebo "nimbostratu". Tyto dva typy oblak spolu ale vídáme jen vzácněji, a protože oblaka druhu cumulonimbus můžeme pozorovat ještě než "dospějí", můžeme říci, že se tyto dva typy oblak dají zaměnit jen tehdy, kdy neznáme průběh celé situace. Více se o bouřkových oblacích dozvíte v 11. díle tohoto seriálu. Nimbostratus má většinou šedý, jednolitý nádech. Oblaka většinou nemají žádné detaily.

 

Zatažená obloha nad podzimní krajinou

Oblak druhu nimbostratus, autor snímku: Petr Hykš

 

Velmi zjednodušeně by se tedy dalo říct, že “nimbostraty“ jsou jedny z nejtmavších, nejmohutnějších a bohužel také nejméně oblíbených oblak.

V příštím díle se budeme zabývat oblaky druhu stratus.

 

Autor: PH

frame-scrollup