Díl 1.: Základní klasifikace oblaků

Díl 1.: Základní klasifikace oblaků
01.04.2016
Oblaka vídáme každým dnem. Jsou pověstná tím, že mají pokaždé jiný tvar a s trochou fantazie v nich můžeme vidět vše, nač si jen vzpomeneme. Přesto jsou jisté zákonitosti a znaky, podle kterých lze oblaka rozdělit do deseti základních druhů. Podívejte se jak.

O základní klasifikaci oblaků máte již jistě nějaké povědomí nebo možná již téměř dokonalý přehled. V tom druhém případě by byl tento seriál zbytečný, ale přesto si myslím, že může být mnohým z vás užitečný. Cílem tohoto seriálu nebude naučit čtenáře pojmenovat přesným latinským názvem každá oblaka na obloze, ale seznámit čtenáře se zajímavými nebo často se vyskytujícími druhy oblačnosti a vysvětlit, jak je možné je bezpečně identifikovat nebo co je pro ně typické.

 

Oblaka mammatus na nebi

oblaka druhu cumulonimbus mammatus jakožto jedna z nejpodivnějších oblak na Zemi, fotografoval: Petr Hykš

 

Uveďme si pro začátek jména oblaků a pokusme se přeložit, co je v nich ukryto

(blíže se s nimi seznámíme v dalších deseti dílech tohoto seriálu).

 

cirrus, cirrocumulus, cirrostratus, altocumulus, altostratus, stratus, stratocumulus, cumulus, cumulonimbus a nimbostratus

 

 

1) Oblaka kupovitá – ve jméně alespoň část slova cumulus

cirrocumulus, altocumulus, stratocumulus, cumulus a cumulonimbus

 

2) Oblaka vrstevnatá - ve jméně alespoň část slova stratus 

cirrostratus, altostratus, stratus, stratocumulus

 

3) Oblaka řasovitá - ve jméně alespoň část slova cirrus.

cirrus, cirrocumulus, cirostratus

 

4) Oblaka spojena se srážkami – ve jméně alespoň část slova nimbus

cumulonimbus a nimbostratus

 

 

Jak uvidíte na obrázku dole, můžeme oblaka rozdělit i podle výšky, ve které se obvykle nacházejí – oblaka nízkého, středního a vysokého patra. Je dobré vědět, ve kterém patře se který oblak vyskytuje – pomohou nám opět jejich jména. Řasovitá oblaka cirrus, cirrocumulus a cirostratus se vyskytují jen a pouze v nejvyšším patru. Oblaka s předponou alto- (altocumulus a altostratus) jsou pak oblaka středního patra. Kupovitá oblačnost se vyskytuje převážně v nejnižším patře. Dvě výjimky jsou oblaka nimbostratus, která mohou prostupovat nízkým i středním patrem a cumulonimbus, která prostupují všemi třemi patry.

 

Zjednodušený obrázek různých typů oblačnosti na nebi

By Valentin de Bruyn / Coton (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons

 

To je vše, co potřebujete pro začátek vědět. Dodal bych jen, že do této základní klasifikace nezapadají všechna oblaka, která v současnosti známe (mezi výjimky patří např. polární stratosférická oblaka nebo noční svítící oblaka) a klasifikace oblak je ve skutečnosti ještě mnohem složitější. Těchto deset základních typů oblak dále doprovází další latinské názvy, které jsou zde proto, aby přesně popsaly mnohotvárnost oblaků. Existuje celkem 32 doplňujícíh názvů, které charakterizují tvary, odrůdy, zvláštnosti oblaků a průvodní oblaka.

 

Nebudeme zabíhat do žádných velkých detailů, ale přesto se o některých konkrétních oblacích zmíníme a vyzdvihneme některé jejich zajímavé nebo často se vyskytující variace. Doufám, že se vám bude seriál líbit.

 

Příště se zaměříme na oblaka druhu cirrus.

 

Autor: PH

 

frame-scrollup