Zpětné vazby v důsledku změny klimatu - pozitivní

Zpětné vazby v důsledku změny klimatu - pozitivní
22.02.2016
V našem klimatickém systému fungují tzv. zpětné vazby, které reagují na určitý podmět. My rozlišujeme zpětné vazby pozitivní (podporují globální změnu – oteplování) a negativní (omezují či limitují globální změnu – oteplování).

Globální změnu klimatu již všichni pociťujeme na vlastní kůži. Někde je sucho, někde záplavy, někde jsou sněhové kalamity a jinde je zase extrémní teplo. O tom, že proces globální změny klimatu již probíhá, není pochyb. V našem klimatickém systému fungují tzv. zpětné vazby, které reagují na určitý podmět. My rozlišujeme zpětné vazby pozitivní (podporují globální změnu – oteplování) a negativní (omezují či limitují globální změnu – oteplování). V dnešním článku si povíme něco o těch pozitivních.

Vodní pára

Obsah vodní páry v teplejší atmosféře bude vyšší díky rychlejšímu odpařování. Vodní páru můžeme považovat za velmi účinný skleníkový plyn. Z toho plyne, že jde o vazbu, která více podporuje globální oteplování. Pomocí družicového měření bylo prokázáno, že množství infračerveného záření pohlceného atmosférou výrazně roste s rostoucí teplotou povrchu moří.

Led a sníh

V průběhu oteplování dojde k výraznějšímu tání horských ledovců a také části ledovců v polární oblasti. Následek bude takový, že se sníží odrazivost zemského povrchu, protože tmavší povrch absorbuje více záření a tím dojde ke snížení odrazu slunečního záření zpět do vesmíru. I tato zpětná vazba bude podporovat a urychlovat globální oteplování.

Odrazivost slunečního záření je mnohem větší při zasněžené krajině

Obr. 1 Až 70 % slunečního záření absorbuje(vpravo), 85 až 90 % slunečního záření se odráží(vlevo) 

Zdroj: oceanbites.com

Teplota a dýchání vegetace

Podporovat globální oteplování mohou i samotné rostliny. Ty díky vyšší teplotě rychleji dýchají a zvyšuje se i rychlost fotosyntézy. Pomocí fotosyntetické asimilace jsou rostlinami na zemi absorbovány ročně 102 Gt uhlíku, zatímco dýcháním se uvolní okolo 50 Gt a rozkladem organického materiálu v půdě se vyprodukuje dalších 50 Gt. Podle některých odborníků bude přísun uhlíku do atmosféry v důsledku této zpětné vazby výrazně vyšší.

Autor: TD

Zdroj: J. LEGGETT. Nebezpečí oteplování Země (2002)

frame-scrollup