Výzkum ukazuje, že lidé jsou přímo zodpovědní za 84 % požárů ve volné přírodě USA

Výzkum ukazuje, že lidé jsou přímo zodpovědní za 84 % požárů ve volné přírodě USA
05.04.2017
Nová studie přichází s možná pro někoho překvapivým závěrem. Asi 84 % požárů, vzniklých v krajině na území USA, má na svědomí člověk. S tímto tvrzením přišli vědci z Univerzity v Coloradu.

Více jak 80 % požárů v americké přírodě je způsobeno lidmi. Avšak v některých částech země je toto číslo ještě vyšší. Například v Centrálním údolí v Kalifornii je založeno lidmi asi 97 % ohňů. Za posledních 20 let hořelo v USA na celkové ploše větší než 200 tisíc kilometrů čtverečních. Nicméně nemůžeme považovat oheň v krajině pouze jako devastující prvek. Několik požárů, mnohdy v národních parcích či rezervacích, bylo založeno úmyslně. Hlavní motivací pak bývá podpora ekosystémů, které berou oheň jako přirozenou součást jejich života. Mnohdy jsou zde i druhy, u kterých je oheň jedním z hlavních faktorů pro jejich přežití. Klasickým příkladem bývají sekvoje, jejichž šišky se neotevřou – tedy nevyprázdní semínka, dokud v jejich okolí nepanuje extrémně vysoká teplota. Nezapomínejme ale, že tento druh požárů je zakládán a udržován odborníky. Jelikož by kvůli těmto požárů mohlo dojít k výraznému zkreslení výsledků, byly cíleně založené ohně ze studie vyloučeny. Pozornost se upřela k požárům, které vyžadovaly zásah pohotovostních služeb.

Obří a starý sekvoj
Obr.: Minimálně dotčená sekvoje požárem
Zdroj: ohranger.com

Jak již bylo naznačeno výše, nejčastěji hoří ve státě Kalifornie, kde panuje suché klima, které můžeme znát ze Středomoří. Bohužel tato oblast do letošního roku lámala rekordy v délce suché sezóny. Extrémní nedostatek srážek pak samozřejmě výrazně zvýšil riziko požáru. Nejrozsáhlejší požár působil v této lokalitě už v roce 2003, a opět za ním stála liská neopatrnost. Nejčastěji lidé požár způsobí neudržovaným elektrickým vedením, opuštěným ohništěm, nedopalkem cigarety a ohňostroji. Velmi často mají rozdělání ohně na svědomí malé děti, které si hrají bez dozoru. 

Požáry v Kalifornii působí obrovské škody
Obr.: Rozsáhlý požár ve státě Kalifornie, 2003
Zdroj: San Diego State University

Během deseti let lidé způsobili v USA více jak 40 000 požárů v krajině. I přesto, že největší nebezpečí panuje 4. července, kdy se slaví Den nezávislosti, a téměř každá rodina pořádá grilování s pouštěním ohňostrojů, nejčastěji hořelo až 22. července. Ze záznamu je také patrné, že množství požárů má neustále rostoucí tendenci.

Autor: SG

frame-scrollup