V Rusku přibývá mohutných kráterů v permafrostu

V Rusku přibývá mohutných kráterů v permafrostu
05.08.2017
V severní části Sibiře způsobují rostoucí teploty vzduchu obří krátery, které mohou nepříznivě ovlivňovat zemské klima.

Ruská Sibiř je známá pro své rozsáhlé plochy zamrzlé půdy, označované jako permafrost. Tato trvale zmrzlá zem je nyní pod vlivem tání, jež má za následek změny v krajině i ekologii prostředí. Celý tento proces se může stát hrozbou pro člověka.

Naposledy permafrost v této oblasti tál před 130 000 lety, přičemž se jednalo o přírodní proces, který se pojí s pohybem zemské osy. Oteplování, probíhající v té době, však bylo postupné v řádech tisíců let. To, co se děje nyní, je oteplování během století až dekád. Dle vědeckých výzkumů je zřejmé, že tání permafrostu může mít negativní dopad pro naše klima.

Kráter který vznikl velmi rychle
Obr.: Kráter v permafrostu
Zdroj: CNBC

Za normálních podmínek dokáže permafrost regulovat množství uhlíku v prostředí okolo nás. Zmrzlá půda „uskladňuje“ podstatný objem uhlíku, který lidé vypouštění například při spalování fosilních paliv. Pokud permafrost taje, dochází k vypouštění tohoto nebezpečného skleníkového plynu. Vyšší množství oxidu uhličitého v atmosféře vede ke zintenzivnění fenoménu známého jako globální růst teplot.  V permafrostu není ukryt pouze CO2, ale nachází se zde i metan. Tento plyn je dokonce 86krát horší než oxid uhličitý.

Od roku 2014 bylo nalezeno několik masivních kráterů v permafrostu. První objevená díra dosahovala průměru okolo 15 metrů. Existuje několik hypotéz, jak ke vzniku kráteru dochází, ale žádná z nich ještě nebyla potvrzena. Nicméně všechny studie se shodují, že zvyšování teplot vzduchu je hnacím motorem těchto propadů půdy. Jedna z hypotéz se domnívá, že ke vzniku kráteru dochází poté, co již zmíněné skleníkové plyny v půdě explodují. Vědci přiznávají, že sami nevědí, jaké množství plynů do atmosféry kvůli těmto trhlinám uniká.  

Obří kráter
Obr.: Kráter v permafrostu
Zdroj: robertscribbler

Tání permafrostu má také vliv na životy místních. Na zmrzlé půdě jsou vybudovány silnice i železnice, které se v některých místech začínají bortit. Stejně tak nejsou v bezpečí ani lidská obydlí. 

Autor: SG

frame-scrollup