V Česku se spouští program Air Border

V Česku se spouští program Air Border
05.04.2018
Pravidelně každou zimu bývá v oblasti Moravskoslezského kraje vyhlášena smogová situace, která je reakcí na zhoršení kvality ovzduší. Stejný problém je pozorovaný i v polském Slezském vojvodství. V minulosti byly v rámci boje se znečištěnou atmosférou vedeny projekty Cleanborder a Air Silesia založené na přeshraniční spolupráci. Nyní startuje program Air Border. Co od něj můžeme čekat?

Doposud byla čistota ovzduší na česko-polské hranici monitorována pozemním měřením, které umožnilo modelovat vývoj smogových situací. Předpovídání kvality ovzduší bude nyní doplněno o letová měření a další specializovaná měření, která by měla dopomoc odhady meteorologů nadále zpřesňovat. Díky novým měřením můžou být lépe predikovány dopady jednotlivých znečišťovatelů ovzduší na atmosféru.

I přesto, že monitoring probíhá už několik let, odezva na zjištěné výsledky je zatím velmi nevýrazná. Prozatím se stále debata upíná na hledání hlavních a vedlejších zdrojů znečištění. Analyzovány jsou české i polské průmyslové zdroje, ale i lokální topeniště nebo doprava. Vedoucí projektu Air Border doufají, že jimi získaná data budou použita pro vyčíslení nákladů na zlepšení kvality ovzduší v této oblasti. Vše, ale záleží na politické podpoře, která musí zajistit financování navrhnutých opatření.  

 Měření kvality ovzduší a dvě centrály na Moravě a v Polsku
Obr.: Zájmová oblast projektu Air Border
Zdroj: Air Border

Program Air Border bude každodenně vydávat hodnoty znečištění ovzduší prachovými částici a jejich směr přenosu (tzv. vektor znečištění). Data budou dostupná na webových stránkách a mobilní aplikaci. Získané výsledky budou za určitá období statisticky vyhodnoceny a budou shrnuty v závěrečné studii. Cílem je získat přesné informace o pohybu znečištění přes hranice a jeho příčiny vzniku. Výstup bude dostupný pro vlády a orgány ochrany ovzduší obou zemí.  

Nově postavená vzducholoď pod rukami nadšenců
Obr.: Bezpilotní vzducholoď 
Zdroj: Air Border

V České republice bude stanice umístěna v Horní Suché v bývalé těžní věži Dolu František. Kontinuální měření budou prováděna ve výšce 90 metrů a při patě věže. Na polské straně je využita už dlouhodobě fungující meteorologická stanice v Ratiboři, která bude jen mírně upravena. Stacionární stanice doplní i o měření pomocí dálkově řízené bezpilotní vzducholodě, kterou se bude měřit znečištění v pohraniční oblasti mezi oběma stanicemi.

Důlní věž František působí jako torzo minulosti
Obr.: Věž František
Zdroj: Havířský deník

 

 

Video

frame-scrollup