V Arktidě uniká rajský plyn

V Arktidě uniká rajský plyn
05.06.2017
Oxid dusný je široké veřejnosti spíše znám pod názvem rajský plyn, který se využíval především v medicíně jako anestetikum. Tato sloučenina však může mít i výrazně negativní účinky.

Možná už jste v minulosti měli tu čest s rajským plynem, který při vdechnutí malého množství vyvolává veselí, při vyšší koncentraci člověk upadá do anestetického spánku, avšak intenzivní vdechování vede až k zástavě dechu či srdce působící následně smrt jedince. Přirozeně se vyskytuje i v trvale zmrzlé rašelině – permafrostu, který pokrývá asi čtvrtinu Arktidy. Bohužel se N2O řadí mezi skleníkové plyny, jež nepříznivě ovlivňují klima naší planety. Jeho emise jsou tak regulovány Kjótským protokolem (2005). Pokud bychom srovnali jeho efekt v atmosféře s dalšími skleníkovými plyny, můžeme přirovnat 1 tunu N2O k 200 tunám oxidu uhličitého – CO2 (některé zdroje uvádějí 300 t) nebo 10 tunám methanu – CH4. Ačkoliv se snažíme lidskou činností emise tohoto plynu eliminovat, obrovské zásoby ukryté v permafrostu se pomalu derou na povrch. Tání permafrostu se tak stává obrovským problémem, který by mohl výrazně podpořit dosavadní změny klimatu.

Množství permafrostu v okolí severního polárního kruhu
Obr.: Rozšíření permafrostu v okolí severního pólu
Zdroj: Pnas.org

Doposud nebyl tento plyn příliš zahrnut do klimatických predikcí. Nyní však nová studie, uveřejněná 29. května v žurnálu Proceedings of the National Academy of Sciences, varuje před zvyšováním teplot následkem možných úniků N2O z permafrostu. Výzkumníci se zaobírali 16 vzorky zmrzlé rašeliny z Laponska, které ohřáli v prostředí laboratoře. Z výzkumu je patrné, že místa, kde je permafrost pokryt rostlinami, vykazují minimální obsah N2O. Holé lokality představují naopak vysoké nebezpečí a potencionální zdroj emisí.

Tento proces je jedním z příkladů zacyklení, které vede k neustálému prohloubení problému. Zvýšení globální teploty vzduchu vede k tání permafrostu, který uvolňuje další nebezpečné plyny podporující oteplení planety. Obecně se pak v okolí pólů projevuje oteplení dvakrát tak více než ve zbytku světa. 

Autor: SG

frame-scrollup