Shrnutí 10 nejdůležitějších klimatických událostí roku 2016

Shrnutí 10 nejdůležitějších klimatických událostí roku 2016
04.01.2017
Rok 2016 byl štědrý na překonávání klimatických rekordů. Některé zprávy byly dobré, ale spíše převažovaly ty negativní. Soubor 10 nejdůležitějších klimatických událostí loňského roku ve stručném souhrnu:

Milník v letecké dopravě
Letadla produkují asi 7 % z celosvětového množství emisí uhlíku. Tohle číslo by se mělo v příštích letech snižovat na základě dohody podepsané 191 zeměmi. Ze zisků leteckých společností budou financovány projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Úbytek skleníkových plynů
Halogenderiváty uhlovodíků, jmenovitě ty, které obsahují fluor (HFCs) se využívají v klimatizačních jednotkách po celém světě. Tyto látky jsou stokrát škodlivější a účinnější než oxid uhličitý. Nyní se projednává postupné vyřadění HFCs z výroby.

Nejteplejší červenec v historii
Z globálního měřítka byl letošní červenec tím nejteplejším v dosud naměřených záznamech. Extrémně vysoké teploty pokračovaly i v srpnu.

Podivný arktický led
Arktida zamotala hlavu vědcům pravděpodobně nejvíce. Rozloha mořského ledu se dostala na druhé největší zimní minimum a v srpnu bylo možné tuto oblast proplout i na luxusních lodích. V listopadu se dostaly teploty vzduchu o 2,5 °C nad průměr. Arktida se stává regionem s největším růstem teplot na Zemi.

Nevyšší investice do čistých zdrojů energie
Hrozby, způsobené spalováním fosilních paliv, alespoň částečně odvrací rekordně vysoké investovaná do  zdrojů obnovitelné energie.

Vymírání korálových útesů
El Nino v kombinaci s růstem teplot vzduchu mají na svědomí oteplování vod světového oceánu, což vede k nezastavitelnému bělení korálů. Rekordně teplá voda v podstatě vaří korálové útesy k smrti. Až 93 % útesů bylo změnami klimatu zasaženo a 1/3 z nejvíce chráněných oblastí uhynula.

Magická hranice 1,5 °C
Růst globální teploty do 1,5 °C proti předindustriálnímu období je rozhodující pro přežití ostrovních států a pobřežních měst. K této hranici se zavázaly státy po celé planetě na konferenci v Paříži, avšak již měsíce únor a březen loňského roku tento limit překonaly.  

Oxid uhličitý v rekordních koncentracích
Z měření je patrné, že koncentrace CO2 překonaly v atmosféře poprvé v historii hodnotu 400 ppm (ppm = jedna miliontina celku)

Pařížská dohoda v roce 2016
Téměř 120 zemí ratifikovalo Pařížskou dohodu (z roku 2015) a ta tak vstoupila v platnost 4. listopadu. Závazek se týká jak největších znečišťovatelů – Číny, USA nebo EU, tak i těch maličkých jako je Mongolsko, Cookovy ostrovy nebo Sierra Leone.

Nejteplejší rok
Rok 2014 po svém skončení usedl na pomyslný trůn nejteplejších let v záznamu. Byl však brzy vystřídán rokem 2015 a ten je opěr sesazen a na jeho místo usedá rok 2016.

Autor: SG

frame-scrollup