Růst CO2 v atmosféře může znamenat nebezpečnější létání

Růst CO2 v atmosféře může znamenat nebezpečnější létání
09.05.2017
Možná už někteří z vás měli tu čest s nepříjemnými turbulencemi během letu. Pokud vám cesty letadlem dělají problém, nebudete nejspíš z tohoto článku nadšeni. Zvýšení koncentrace oxidu uhličitého ve vyšších vrstvách atmosféry může brzy působit pilotům vrásky na čele a pasažéři mohou zažívat docela děsivé chvilky.

Vědci v nejbližší době předpokládají neustálý růst množství CO2 v naší atmosféře. Nejvyšší obsah této sloučeniny se pak vyskytuje ve vrstvě zvané stratosféra. Nastavený scénář může v budoucnu ovlivnit pohyby vzduchu nad zemským povrchem ve výšce, kde se nejběžněji vyskytují letadla během své trasy. Potencionální účinky zvýšení koncentrace nebezpečných příměsí se rozhodli zkoumat vědci z Británie. V čele studie stojí Paul Wiliams, který pracuje jako vedoucí meteorologů na Univerzitě v Readingu. Jeho tým využívá numerických modelů, jenž dokáží pracovat s podmínkami panujícími nad Atlantikem ve výškách okolo 9 kilometrů. Díky těmto výpočtům je možné nastínit budoucí scénář vývoje v letecké dopravě.

Vývoj množství CO2 v atmosféře za posledních 400 let, značně roste
Obr.: Růst koncentrace COv atmosféře za posledních 400 let
Zdroj: proatom.luksoft.cz

Prozatím výzkumníci pracovali s dvojnásobným množstvím CO2, než jaké jsou jeho současné hodnoty v atmosféře, což je i scénář, kterému bychom se měli dle Pařížského protokolu (2015) vyhnout. Nicméně mnozí klimatologové věří, že nastavené limity nebudeme schopni dosáhnout. Podle modelu by dvojnásobné koncentrace oxidu uhličitého vedly v místech, kde se komerční lety vyskytují nejčastěji, k nezanedbatelným změnám. Konkrétní data pak ukazují, že lehké turbulence by měly být častější o 59 %, střední intenzita naroste o 75 % a velmi silné projevy se pak objeví o více jak 127 % běžněji. Za nejsilnější turbulence se pak považují prudké poklesy celého letadla, což je opravdu děsivý a nebezpečný zážitek. Bohužel právě tyto extrémní situace mají dle výpočtů vzrůst o neuvěřitelných 149 %. Zdá se, že nárůst CO2 způsobí energičtější jet streamy – proudy vzduchu mezi troposférou a atmosférou, kterých právě letadla využívají. Díky nim mohou mimo jiné získat značnou úsporu paliva i času. Navýšení CO2, ale povede k častějším výkyvům atmosféry, což může způsobit prodlužování letů a růst nákladů. Navíc by se měly lety stát mnohem nebezpečnějšími. Aktuálně bude vědecký tým pracovat s hodnotami CO2, vypočtenými dle několika budoucích scénářů. Nyní však výsledky napovídají, že i když koncentrace nedosáhne té modelové, výrazně navýšené, hodnoty, můžeme i tak očekávat nárůst rizikových turbulencí.

Intenzita turbulencí v letadle a jejich rozdělení
Obr.: Různá intenzita turbulencí (lehké - pokles 1 m, střední - pokles 3 až 6 m, silné - pohyb až 30 m) 

Autor: SG

frame-scrollup