Orba v zimě a vliv na klima

Orba v zimě a vliv na klima
25.01.2018
Klima se zcela jistě mění a je potřeba se adaptovat, ale je otázkou, kam až můžeme zajít.

Letošní mírná zima v nížinách připravuje ideální podmínky pro experimenty zemědělcům. Ti mají v posledních letech neustále nějaké problémy. Ať už to jsou velká sucha nebo přívalové povodně či pozdní zámrzy.

Již několik let platilo pravidlo, že v srpnu jsou žně a v září či v říjnu se půda zaorá a je ponechána v klidu až do jara, kdy se na pole opět zasadí plodina, která během léta dozraje. Vzhledem k tomu, že klima se začíná výrazně měnit, tak je vše jinak. Zemědělci díky teplému počasí mají žně už v červenci a někteří stihnou ještě v létě zasadit další plodinu, kterou sklízí v pozdním podzimu.

Letos však někteří zemědělci zašli ještě dál a je otázkou, zda už to není za hranou. Na některých místech totiž traktory provádějí orbu i v průběhu ledna. Vždy když napadne nový sníh, tak vyjedou na pole a půdu otočí. Hlavním důvodem je pravděpodobně voda, protože sníh se dostane hluboko do půdy, kde pak postupně roztává. Půda má tak větší zásobu na jaro a na léto. Zemědělci tak využívají to, že půda letos nezamrzla. S prvním sněhem se orba prováděla i ve dvacátém stolení, ale to bylo většinou v listopadu nebo maximálně na začátku prosince.

Farmáři se snaží zaorávat do půdy sníh

Obr. Zemědělci daleko častěji vyjíždějí na pole v polovině zimy

Zdroj: farmweb.cz

Neznáme přesné výsledky, jestli se zimní orba opravdu tak vyplatí, ale pojďme se na to podívat z jiné stránky. Napadne sníh, který má samo o sobě nízkou teplotu. Pokud je sněhová pokrývka, tak i maximální a minimální teploty jsou výrazně nižší. Vzhledem k tomu, že sníh je bílý, odráží sluneční paprsky, takže se tolik neotepluje půda. Naopak, pokud Slunce zasvítí na černozem nebo hnědozem, tak jsou sluneční paprsky pohlceny a půda se tak xkrát více otepluje. Když k tomu přičteme špatný stav lesů a neustále se zvětšující zastavěná plocha kolem měst, tak nám jasně musí vyjít zvyšující se průměrná teplota vzduchu. Aktivní povrch totiž předává naakumulované teplo svému okolí.

Klima se zcela jistě mění a je potřeba se adaptovat, ale je otázkou, kam až můžeme zajít. Třeba se v brzké době dočkáme nějakého vědeckého článku, který nám tyto kroky zemědělců vysvětlí.

Autor: TD

frame-scrollup