Nově objevený aljašský motýl může přispět k výzkumu změn klimatu

Nově objevený aljašský motýl může přispět k výzkumu změn klimatu
03.04.2016
Vědci objevili na Aljašce nový druh motýla, do kterého vkládají naději na posun ve výzkumu teplotních změn klimatu. Nová studie se objevila ve věhlasném vědeckém časopise Journal of Research.

Motýl získal název podle aljašského města, u kterého byl nalezen. Tanana arktický či Oeneis tanancký se vyvinul pravděpodobně z křížení dvou druhů motýlů (Chryxus Arctic a White-veined Arctic) v době před poslední dobou ledovou. Motýl by mohl pomoci osvětlit severoamerickou arktickou geologickou historii, avšak jeho potenciál je ještě větší. Slyšeli jste někdy o ptácích, které si brali horníci do podzemí, aby je varovali před únikem nebezpečných látek? Takhle nějak by měl fungovat i tento druh motýla. Motýli jsou všeobecně velmi citliví na změny klimatu a rychle na ně reagují, proto jsou považovány za ekologické ukazatele.

Makrosnímek motýla
Obr.: Nově objevený motýl Tanana arktický
Zdroj: © Andrew Warren​

Tento druh motýla zřejmě žije v údolí Tanana po dlouhou dobu, a pokud se časem bude pohybovat mimo tuto lokalitu, je možné usoudit, že se zde mění klima – tedy motýli se snaží najít nové prostředí podobné jejich starému. Tato oblast je pokryta permafrostem, který nyní začíná tát. Jak se Arktida včetně Aljašky otepluje, permafrost pomalu roztává a do atmosféry se dostává doposud zadržovaný oxid uhličitý a metan. Což může zesilovat efekt globálního oteplování.

Arktičtí motýli jsou zvláště jedineční, protože se dokázali přizpůsobit velmi nízkým teplotám a drsným podmínkám. Těla těchto motýlů dokážou produkovat přírodní nemrznoucí proteiny. Nově objevený druh žije v osikách a smrkových lesech Tanany (povodí Yukonu), což je oblast, která již nebyla zasažena ledovcem při poslední době ledové (před 14 000 – 28 000 roky). Tanana arktický unikal vědcům po celá léta, protože je velmi podobný jeho matečnému druhu. Nově objevený motýl je však větší a tmavší, navíc má jedinečnou sekvenci DNA. Jeho zkoumání právě začíná, a tak biologové nyní čekají, zdali objeví nějaké zvláštní vlastnosti, které jim pomohly přežít v extrémně chladných podmínkách. 

Motýli přizpůsobeni svým životním podmínkám
Obr.: Porovnání matečného druhu a nového druhu arktického motýla
Zdroj: © Andrew Warren / Florida Museum of Natural History

Autor: SG

frame-scrollup