Nová technologie může pomoci Číně bojovat se smogem, ale zároveň má potenciál ohrozit celý svět

Nová technologie může pomoci Číně bojovat se smogem, ale zároveň má potenciál ohrozit celý svět
29.05.2017
Peking, ale i další čínská města jsou větší část roku zahalena do toxické mlhy, která výrazně ohrožuje zdraví místních obyvatel. Spalování fosilních paliv začíná být velkou hrozbou, se kterou si lámou hlavy celé zástupy vědců.

V Číně chtějí využít postupů známých již od II. světové války, jež by mohly výrazně zlepšit zdraví místních obyvatel. Jednoduše řečeno tyto technologie, dokáží přeměnit surové uhlí na zemní plyn, což by mělo zabránit předčasné smrti desítkám tisíců obyvatel. Pokud se zemi skutečně podaří snížit vypouštění hrubých částic do atmosféry (při spalování uhlí), může být hrozba onemocnění dýchacího ústrojí výrazně snížena. Pro bojovníky za čistější ovzduší v Číně je tato situace malým vítězstvím. Není totiž jednoduché vybalancovat zájmy obyvatel, kteří se doslova dusí v těžkém smogu, a ekonomický růst, jež si přejí investoři, ale i vládní představitelé. Dle dostupných statistik umírá ročně mezi 20 – 41 tisíci Číňanů předčasně právě z důvodu spalování fosilních paliv a další trpí nejrůznějším onemocněním. Pokud by se zemní plyn začal široce využívat v průmyslu, a nikoliv pouze pro osobní účely jako doposud, mohla by se situace v zemi výrazně zlepšit. Už nyní vzniká mnoho iniciativ z řad výše postavených obyvatel žijících v čínských metropolích, kde je kvalita ovzduší alarmující. Tito lidé chtějí žít kvalitní život v čistém prostředí, které pro ně nebude doslova smrtící hrozbou. 

Bohužel každá mince má dvě strany a co se zdá jako geniální řešení, může způsobit mnohem více škod. Lokální zlepšení podmínek totiž může ohrozit stav klimatu celé naší planety. Při využití zemního plynu, jako zdroje energie, vzniká během jeho samotné syntézy z uhlí asi dvakrát více emisí oxidu uhličitého než při spalování čistého uhlí. Oxid uhličitý je obecně považován za hlavního zástupce nebezpečných skleníkových plynů a nárůst emisí CO2 není v zájmu naší Země. V minulosti se již několikrát k těmto technologiím přistoupilo. Kromě nacistického Německa se ke konverzi uhlí na zemní plyn přistoupilo i v Jižní Africe během období apartheidu. Čína se však pohybuje úplně v jiném měřítku. Průměrně by se mohlo přeměnou uhlí na plyn emitovat 143 miliónů kubických tun CO2. Avšak aktivisti Greenpeace hovoří až o 409 mil. tun3. Zdali nakonec Čína k těmto postupům skutečně přistoupí je zatím otázkou.

Velmi znečištěné ovzduší v Číně má velké dopady na zdraví místních lidí
Obr.: Komín ocelárny Jiujiang, 25. května 2017
Zdroj: © The Associated Press 

Autor: SG

frame-scrollup