Místní větry - Anabatické a katabatické proudění

Místní větry - Anabatické a katabatické proudění
08.03.2016
Právě v těchto dnech, kdy Slunce postupně opět nabírá na síle, dochází k výraznějšímu prohřívání terénu. Proto v jarních měsících přibývá kupovité oblačnosti, která postupně bude přecházet v přeháňky a v pozdním jaru i v bouřky.

Při západu slunce dochází k zeslabování turbulentního proudění.  Díky radiačnímu ochlazování se dávají do pohybu vzduchové hmoty, které postupně stékají z kopců do údolí. Vrstva tohoto proudění je většinou mělká a to nejčastěji 2 až 20 m, rychlost větru dosahuje hodnot 1 až 5 m/s. Těsně nad údolím se vyskytuje slabé vzestupné proudění, které většinou diverguje do stran k vrcholům hřebenu hor.

Studený vzduch, který stéká po svazích směrem dolů, se hromadí na dně údolí a vzniká zde tzv. jezero studeného vzduchu.  Proud studeného vzduchu pokračuje i v průběhu noci.  Nad studeným vzduchem vzniká poklička teplého vzduchu, která je známa pod pojmem teplotní inverze.

Těsně po východu slunce se začíná prohřívat terén a to vyvolává proudění větrů podél svahů směrem vzhůru. Takový výstupný pohyb se nazývá anabatický vítr a při jeho začátcích se jedná o rychlost jen do 1 m/s.  Jakmile se tento vítr dostane nad vrcholky kopců a hor, tak tento vítr stoupá přímo kolmo vzhůru.  Nad těmito vrcholky se poprvé začínají objevovat první kumuly, které se také mohou nazývat anabatické mraky. 

Právě v těchto dnech, kdy Slunce postupně opět nabírá na síle, dochází k výraznějšímu prohřívání terénu.  Proto v jarních měsících přibývá kupovité oblačnosti, která postupně bude přecházet v přeháňky a v pozdním jaru i v bouřky.  Po západu slunce se celý proces začíná opakovat. Oblačnost se postupně rozpouští a studený vzduch začíná stékat po kopcích směrem dolů ve formě katabatického větru. Katabatický vítr může někdy přejít do větru padavého, o kterém si více povíme v jednom z následujících článcích.

Katabatické a Anabatické proudění vzduchu na obrázku

Obr. 1 Nahoře katabatický vítr, který putuje vlivem gravitace po svahu dolů. Na dolním obrázku anabatický vítr, díky vzestupnému proudění s tvorbou kupovité oblačnosti.

Zdroje: BBC Weather

frame-scrollup