Meteorologie v praxi - agrometeorologie

Meteorologie v praxi - agrometeorologie
17.05.2016
Agrometeorologii můžete studovat například na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, na Zemědělské fakultě. V Brně, na Masarykově univerzitě je kombinace oborů bioklimatologie a agrometeorologie.

Dnešním dnem startujeme další seriál z oblasti meteorologie.  Prozkoumáme obory, kde všude se meteorologie používá a jakou má počasí váhu. Dnes se zaměříme na zemědělskou meteorologii.

Zemědělskou meteorologii možná budete znát pod pojmem agrometeorologie. Ta se zabývá vlivem počasí a podnebí na zemědělství. 

Zemědělství je v České republice třetím nejdůležitějším sektorem v ekonomice, takže jeho úspěšnost je poměrně důležité. Každý zemědělec vám řekne, že kvalita i kvantita vypěstovaného produktu záleží hlavně na počasí. Zemědělci potřebují pro své plány znát podrobnou klimatickou charakteristiku jednotlivých oblastí, aby se mohli rozhodnout, jaký produkt zasadit. Důležité je samozřejmě kvalitní načasování, protože v každé lokalitě se jedná o jiné termíny. Podcenění mikroklimatu může mít pro zemědělskou činnost fatální následky.

Vláhová bilance nad naším územím ukazuje velké lokální rozdíly

Obr. 1 Vláhová bilance na území České republiky, je pro zemědělce velmi důležitá

Zdroj: chmi.cz

Důkladnou analýzou dané lokality to však nekončí. Počasí se sleduje v podstatě nepřetržitě. Kromě tří měsíců, kdy je na polích sníh nebo je půda zmrzlá, se každý měsíc na polích něco děje a někteří zemědělci jsou na meteorologii závislí. V České republice se dokonce dá vystudovat meteorologický obor, který je přímo vytvořen pro zemědělství.  Agrometeorologii můžete studovat například na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, na Zemědělské fakultě. V Brně, na Masarykově univerzitě je kombinace oborů bioklimatologie a agrometeorologie.

A co takový agrometeorolog dělá? Zkoumá a předpovídá, jak reagují jednotlivé rostliny na počasí. Nejdříve si samozřejmě udělá statistickou databázi, kdy si vytvoří několik datových řad a na základě této analýzy pak může předpovědět, jak počasí může ohrozit nebo naopak podpořit růst rostlin.

Termosnímek z volné krajiny

Obr. 2 Teplotní snímky vegetace zase může napovědět numerické meteorologii při tvorbě rovnic

Zdroj: upol.cz

Někteří agrometeorologové se dokonce snaží vytvářet i své předpovědi počasí, ale nejsou moc úspěšní, protože jejich přehled je spíše na mikro úrovni. I tak se však můžete v médiích setkat s lidmi, kteří se s tímto oborem snaží předpovědět počasí. Bohužel to pak dopadá nevalně a i přesto, že jsou tito lidé označováni škatulkou meteorolog, tak jejich kvalita není v předpovědích počasí dobrá.

Autor: TD

frame-scrollup