Kde se na světě objevují tornáda nejčastěji?

Kde se na světě objevují tornáda nejčastěji?
30.03.2017
Tornádo je zajímavým fenoménem, který se může vyskytnout v podstatě všude na světě, pokud tam budou v danou chvíli panovat příznivé podmínky. Ale královstvím tornád můžeme právem nazývat Spojené státy Americké. Nicméně v našem článku vás snad přesvědčíme, že povolání lovce tornád můžete získat i jinde ve světě.

Absolutním rekordmanem co do počtu pozorovaných tornád během roku je území od Velkých planí po údolí Mississippi. Tornáda se totiž vytváří při střetu velké masy nestabilních vzduchových hmot, kdy se setkává studený vzruch s teplým. Důležitá je i přítomnost dostatečné vlhkosti. Hlavním impulsem je však vítr, který musí měnit svůj směr nebo rychlost s výškou, při těchto podmínkách již začíná docházet k tvorbě trychtýře. USA má výbornou topografii, která přispívá k namíchání ideálních faktorů. 

Vznik a anatomie tornáda
Obr.: Model vzniku tornáda

Itálie, Francie, Španělsko, Indie a Brazílie jsou některé země, kde se tornáda objeví několikrát do roka. Argentina, Uruguay, Austrálie, Japonsko, Čína, Rusko, Ukrajina, Polsko a Německo jsou státy, které alespoň jednou ročně tornádo nahlásí. Velké země jako Rusko, Čína nebo Austrálie mají díky své velké rozloze i vyšší pravděpodobnost výskytu nebezpečných trychtýřů. Na druhou stranu, nabízí tyto státy podobné podmínky jako právě v USA. Rusko zažilo největší katastrofu v 80. letech, kdy zahynulo několik lidí. V Itálii je zase velmi aktivní oblast údolí Po.

Silná bouře a větrný vír v okolí Benátek
Obr.: Tornádo u Benátek (Itálie), 2012
Zdroj: EarthSky

V Bangladéši je pak riziko tornáda mnohem vyšší než na většině území Evropy. Událo se zde i jedno z nejničivějších tornád historie. Dle záznamů udeřilo toto tornádo 26. dubna roku 1989 a jeho vysoké ztráty na životech byly zapříčiněny převážně extrémním přelidnění a slabými konstrukcemi místních domů. Tornádo si nakonec vyžádalo životy více jak 1 300 lidí v oblasti Manikganj. Na Středním východě či Arabských emirátech je naopak výskyt tornád poměrně řídký.

Zničená úroda a majetek v Bangladéši
Obr.: Bangladéš po ničivém tornádu 23. března 2013
Zdroj: AP Photo/A.M. Ahad)

Na závěr jedna malá perlička. Tornádo se může točit oběma směry, na jižní polokouli převládá pohyb po směru hodinových ručiček. Severně od rovníku je pak situace přesně opačná. 

Autor: SG

frame-scrollup