Jak se správně chránit před Sluncem?

Jak se správně chránit před Sluncem?
19.06.2018
Sluneční záření je pro člověka životně důležité, na druhou stranu se ne nadarmo říká: čeho je moc, toho je příliš. A to platí i se slunečním svitem, které sice vytváří v našem těle důležité látky, ale především během letních měsíců nám může způsobit i řadu problémů. Nejtypičtější je pak spálení naší pokožky.

Sluneční záření můžeme rozdělit dle vlnové délky do několika spekter. Pro nás jsou pak nejdůležitější spektra s nejkratší vlnovou délkou – ultrafialové a viditelné záření. V tomto článku si blíže posvítíme na první zmíněné, které dále můžeme dělit na alfa (α), beta (β) a gama (γ). Každé z těchto záření má odlišné vlastnosti a projevy na zemském povrchu.

Co se týče záření gama, na zemský povrch vůbec nedopadá a není pro nás ani škodlivé. Naopak záření alfa tvoří 99 % UV záření, které projde atmosférou. Toto záření proniká i do hlubší vrstvy kůže a vede k její krátkodobé pigmentaci. Má vliv na její stárnutí i tvorbu skvrn. Zbylé jedno procento UV záření tvoří beta. V tomto spektru je záření nejvíce agresivní, dokáže narušovat bílkoviny, a dokonce může vést až k rakovinnému bujení v těle. V ohrožení není jenom naše pokožka, ale i oči. U rostlin může vést k poklesu jejich růstu a byly zaznamenány případy výrazného snížení zemědělské produkce. UVβ má i kladné vlastnosti, jako je například tvorba vitamínu D nebo záhuba některých nežádoucích mikroorganismů. Většina β záření je absorbována už v ozonové vrstvě, ale stále je vhodné používat doporučenou ochranu v podobě opalovacích krémů a slunečních brýlí.

Při ochraně před slunečním zářením je také nutné zvážit UV index daného místa na zemi. V našich mírných šířkách, je UV index nižší nežli např. v tropech, kde je intenzita záření mnohem vyšší. UV index narůstá i s nadmořskou výškou, proto nepodceňujte ani horské sluníčko.

Při použití opalovacích krémů pak platí několik základních pravidel:

Nanášejtek krém 30 minut před sluněním

Používejtev voděodolné přípravky

Aplikaci opakujte každé 2 hodiny

Zkontrolujte ochranu krému před alfa i beta UV zářením

frame-scrollup