Jak dostávají hurikány své jméno?

Jak dostávají hurikány své jméno?
17.06.2017
Možná více než jméno hurikánu nás zajímají potenciální škody a možné oběti na životech, které do dané oblasti přinese. I přesto je proces výběru jména poměrně zajímavou záležitostí. Asi nejznámější tropickou bouří se stala Katrina, která své jméno získala 23. srpna 2005. Jak? A na jaké písmeno nikdy hurikán nebude začínat?

Během druhé světové války se začal výrazně projevovat fenomén mizení amerických lidí v Pacifiku. Časté hurikány si žádaly mnoho obětí vojáků, což vyprovokovalo nové výzkumy a studie se zájmem o tento přírodní jev. Především se vědci snažili zajistit bezpečné plavby pomocí přesných predikcí. Aby byl v získaných datech lepší přehled, armáda začala hurikánům dávat jména. Názvy byly založeny na armádní fonetické abecedě. V roce 1979 však WMO (World Meteorological Oraganisation) začalo užívat vlastní označení. Použita byla pouze lidská jména ve snaze standardizovat nově zaváděnou praxi. Systém pracuje rozdílně podle lokality, kde se bouře objeví.

Fonetická abeceda zlehčuje dorozumění na celém světě
Obr.: Příklad fonetické abecedy

Hurikány, situované v Atlantickém oceánu, jsou pojmenovány pomocí 6 abecedních seznamů obsahujících 21 jmen (Q, U, X, Y a Z jsou vynechány). Tyto seznamy rotují během šesti let, takže každý sedmý rok se opět využívá první seznam. Pokud by se během jednoho roku objevilo více jak 21 hurikánu, což se například stalo již ve zmiňovaném roce 2005, začne se využívat řecká abeceda.

Ve východní části Tichého oceánu se používá stejně cyklující systém, nicméně list obsahuje 24 jmen (vynechává se pouze Q a U). Zde se i velmi dbá na dodržování místních jmen, aby se lidé lépe ztotožnili s hurikánem. V centrální až severní oblasti Pacifiku se pak pracuje se 4 seznamy a 12 písmenky, zde nikdy není žádné jméno přeskočeno.

Aby jména tak rychle nedocházela, označeny jsou jen bouře s rychlostí větru vyšší než 60 km/h, pokud pohyb vzduchu dosahuje 120 km/h bouře se mění v hurikán. O označených se pak rozhoduje na každoroční konferenci WMO.

Kompletní seznam použitých jmen hurikánů naleznete tady.

Autor: SG

frame-scrollup