Dokáže síla myšlenky ovlivnit charakteristiky vody?

Dokáže síla myšlenky ovlivnit charakteristiky vody?
06.02.2016
Dnes přicházíme s poměrně netradičním článkem. Věda sice dokáže vysvětlit širokou škálu jevů, ale někdy nám i přesto zůstává rozum stát. Jedním z těchto případů je i výzkum doktora Masuru Emoto.

Dr. Masuru Emoto vytvořil hypotézu, že voda může být ovlivněna lidskými emocemi a myšlenkami. Svůj výzkum prováděl přibližně na skupině 2000 lidí žijících v Tokiu a hlavní tezí bylo zaměřit se na vliv pozitivních myšlenek na kapaliny. Celý projekt byl přísně tajný a jednotlivé kroky prováděly na sebe nezávislé skupiny.

A jak celý výzkum probíhal? Dobrovolníci byli rozděleni do dvou skupin, které měli přesně opačné úkoly. Jedna skupina měla za úkol vytvořit pro vzorek vody ve sklenici co nejpříjemnější prostředí. Tento vzorek byl pak podroben poslechu příjemné hudby, nacházel se v upravené místnosti a lidé na něj vysílali příjemné myšlenky či vyslovovali pozitivní slova a věty. Druhá sada sklenic pak byla vystavena heavy metalové hudbě, byla přikryta například papírkem s nápisem „nenávidím tě“ a účastníci výzkumu vysílali ke sklenici negativní myšlenky, sprostá slova atd.

Snímek zachycující několikanásobně předmětVelice zvětšený snímek vločky
Obr.: Porovnání krystalů ovlivněných vysílanými myšlenkami - vlevo "hnusíš se mi", vpravo "láska, vděčnost"
Zdroj: Dr. Emoto

Poté byly z každé sklenice odebrány vzorky, které se následně zmrazily a byly převedeny do podoby ledových krystalů. Ledové krystaly pak byly zachyceny mikroskopem a další nezávislá skupina je měla hodnotit na základě estetického dojmu. Díky tomu získaly jednotlivé krystaly bodové hodnocení a mohly být kategorizovány.

MakrosnímekKrystal ledu pod mikroskopem
Obr.: Porovnání krystalů ovlivněných vysílanými myšlenkami - vlevo "zlo", vpravo "anděl"
Zdroj: Dr. Emoto

Výsledek byl překvapující. Krystaly vzniklé ze vzorků vody, která byla podrobena pozitivním myšlenkám, dostaly výrazně lepší estetické hodnocení než krystaly ze skupiny druhé (negativní). Krystaly z vody, na kterou působily záporné myšlenky a vjemy, byly zhroucené, nedokonalé a celkově působily zborceně. Naopak krystaly z kladného prostředí měly pravidelnou strukturu, byly mnohem více propracované a celkově disponovaly větším počtem detailů.

Těžký kov Vločka ve tvaru brouka
Obr.: Porovnání krystalů ovlivněných poslechem hudby - vlevo písně heavy metalových skupin, vpravo Yesterday od Beatles
Zdroj: Dr. Emoto

Dr. Masaru Emoto provádí průkopnický výzkum o vlivu myšlenek a vědomí na jakost vody řadu let. Nejprve se ve svém studiu zaměřil na humanitní obory, ale později přešel k oboru alternativní medicíny. Díky tomu mu byl představen i koncept mikro klastrů vody, z něhož později vybudoval svůj výzkum. V současné době je vedoucím IHM General výzkumného ústavu a prezidentem neziskové organice International Water for Life Foundation (mezinárodní nadace Voda pro život).

Své dílo posunul ještě dál, když začal zkoumat tvar krystalů vzniklých z vody čirých horských pramenů a krystalů z vody znečištěné či stojaté. Aby nedošlo ke zkreslení výsledků, byla špinavá voda nejprve destilována. Po vytvoření krystalů se znovu ukázalo, že voda tekoucí v čistějším prostředí tvoří krásnější krystaly. Následně náhodné lahve s vodou vystavil poslechu vážné hudby, jiné si zase dopřály koncerty heavy metalu a punku. Znovu bylo dosaženo stejného závěru, tedy voda v pozitivnějším prostředí vytvářela kvalitnější krystaly. Dokonce i voda, která byla dříve špinavým stojatým jezerem, se dokázala "uzdravit" při poslechu příjemné hudby a vzniklé krystaly už byly hodnoceny velmi dobře.

Makrofotka sněhové vločky
Obr.: Krystal vody vzniklý po poslechu skladby Vltava od Bedřicha Smetany
Zdroj: Dr. Emoto

Posledním pokusem, pak bylo přidání do vody extrakt z různých květin. Následně po odebrání vzorků, se krystaly formovaly do tvaru rostliny, ze kterých esence vznikla.

Emoto tvrdí, že je lidské tělo díky svému vysokého obsahu vody v těle schopno přenášet své pocity a myšlenky i do vzorků. Tato kontroverzní studie si získává velkou oblibu a můžeme jen vyčkávat, kam se další projekty budou ubírat.

Vločka sněhu při vysokém rozlišení
Obr.: Vlevo je krystal vytvořený z vody, která byla několikrát znečištěna, vpravo je tentýž vzorek vody, který byl již podroben pozitivním myšlenkám samotného Dr. Emolo
Zdroj: Dr. Emoto

Odkaz na původní studii: Dr. Masaru Emotovýzkum

Autor: SG

Video

frame-scrollup