Dle organizace spojených národů dochází k postupné obnově ozonové vrstvy

Dle organizace spojených národů dochází k postupné obnově ozonové vrstvy
07.11.2018
Ozonová vrstva – část stratosféry nacházející ve výšce 25 až 35 km nad zemským povrchem funguje jako ochrana naší planety před škodlivým UV zářením Slunce. V minulosti však došlo lidskou činností k jejímu významnému poškození. Nyní dle vědců začíná úspěšná obnova.

Začátek tenčení ozonové vrstvy můžeme datovat do 70. let minulého století. V této době se začaly rapidně využívat disharmonující sloučeniny, o jejichž škodlivém vlivu na ozonovou vrstvu nemělo lidstvo tušení. Díky vysoké účinnosti těchto chemikálií se velmi rychle rozšířily po celém světě. Své využití pak našly především v chladících zařízeních, kde se mohou u starších spotřebičů nacházet dodnes. A jak tyto látky fungují? Konkrétně se jedná o halogenované sloučeniny či samotné halogeny fluoru, chloru a bromu, veřejnosti jsou známé pod označením freony. Tyto prvky se v atmosféře velmi dobře váží na trojmocný kyslík – ozon (O3) a jeho molekulu doslova roztrhnou. Tímto způsobem se ozonová vrstva ztenčuje a vznikají tzv. ozonové díry.


Obr.: Cyklus destrukce ozonu atomem chlóru (Cl)
Zdroj: Sains for Human

Alarmující stav ozonové vrstvy vyvolal zákaz výroby těchto sloučenin na základě Montrealské dohody (1987), avšak v atmosféře setrvávají dlouhodobě. Dle kontinuálního měření ozonu se ukazuje, že se ozonová vrstva dobře hojí a k její úplné obnově by mělo dojít po roce 2030. Na Antarktidě by ozonová díra měla kompletně zmizet okolo roku 2060. Paul Newman, vedoucí vědecký pracovník centra Earth Science patřící společnosti NASA, označil výsledky studií jako „velmi dobré zprávy.“  

A jaké závěry výzkum přinesl? V tento rok byl rozsah ozonové díry na jižním pólu 24,8 milionů kilometrů čtverečních. Což je asi o 16 % méně než rekordní rozloha z roku 2006 – 29,6 milionů km2. Velikost díry se neustále během roku mění, její maximum spadá do měsíců září a říjen, naopak na konci prosince již postupně mizí.


Obr.: Rozdíl rozsahu ozonové díry v roce 2000 (vlevo) a 2018 (vpravo) 
Zdroj: NASA

Zatím ještě není možné označit tyto první úspěchy za úplnou výhru. Někteří odborníci upozorňují, že tato zveřejněná data jsou první vlaštovkou a stále některá měření zlepšení neidentifikují. Další problém vystává s nově zachycenými emisemi zakázaných látek z východní Asie. Už teď je jasné, že tento problém bude ovlivňovat i další generace.

frame-scrollup