3 P české kotliny - Sucho

3 P české kotliny - Sucho
23.07.2018
O tom, že voda je důležitá, věděli už starší kultury Egypťanů nebo Inků.

Česká republika je kotlina, většinu území obklopují hory, které sice nejsou vysoké, ale i tak vytváří zajímavé hranice. Většina vodních toku pramení na našem území a odtéká do jednotlivých moří. Máme smůlu v tom, že jsme závislí pouze na srážky, které spadnou na našem území. Výjimku tvoří jen pár toků. V posledních letech se neustále zmiňuje problém sucha.

1. P – Sucho

Problém sucha se zdá být stále podceňovaný, i přesto, že je poměrně dobře medializovaný, je spoustu projektů i dotací. Je však nutno říci, že hlavní problém se stále neřeší. To, že je v poslední době ve střední Evropě méně a méně srážek je už zřejmé. Čas od času se však najdou situace, které přinesou vodu ve velkém množství, ale na malé území. Tato voda většinou napáchá škody a rychle odteče mimo naše území a sucho pokračuje. Proti přívalovým srážkám se bojuje těžko. O tom ví své i vyspělé státy, jako je Japonsko, USA nebo Švýcarsko. Otázka spíše zní, proč nevyužít spadlou vodu efektivněji.

Jižní Morava, Haná, Hornomoravský úval nebo Polabí. To jsou místa, kde již několik let vládne sucho. Přitom těmito místy protéká spoustu řek, které jsou napájeny z vysokých hor, které mají srážek dostatek. Zde bychom si mohli vzít příklad z Pádské nížiny, kde funguje dokonalé zavlažování tamních polí. Je zde vytvořeno několik kanálů, které postupně rozvádí vodu dál od toku a i přesto, že Pádská nížina patří mezi nejsušší a nejteplejší nížiny v Evropě, tak je velmi úrodná. O tom, že voda je důležitá, věděli už starší kultury Egypťanů či Inků, kteří vymýšlely dokonalé zavlažovací systémy.

Obr. Aktuální sucho podle portálu Intersucho.cz

Zdroj: intersucho.cz

V České republice chybí i větší nádrže, které by mohli zadržovat vodu již v horských oblastech a už vůbec zde asi není nutno rozebírat ničení přírodních meandrů, které přirozeně rozlévaly vodu do krajiny.

A kdyby to končilo jen úpravou meandrů….pokračování příště

frame-scrollup