Pranostiky v půli června

Pranostiky v půli června
07.06.2018
Již zítra bude v kalendáři zářit jméno Medard, ke kterému se nesmazatelně pojí jedna z nejznámějších českých pranostik, tedy: „Medardova kápě, čtyřicet dní kape.“ A déšť skutečně na naše území dorazí.

Určitě každý z nás už alespoň jednou slyšel pranostiku: „Medardova kápě, čtyřicet dní kape.“ Avšak Medarda s deštivý, počasím spojuje i mnoho dalších pranostik, například: „Když prší na Medarda namokne každá brázda,“ nebo „Když na Medarda prší, voda břehy vrší.“ Dokonce mnohé z nich mu přisuzují neblahý účinek na budoucí úrodu: „Pláče-li Medard, i ječmen zapláče,“ či „Když na Medarda prší, nebudou toho roku houby růst.“ Naopak déšť by měli s nadějí vyhlížet o 3 dny později vinaři, neboť se praví: „Prší-li na svatého Barnabáše, padají hrozny do koše,“ a dále „Plačtivý Barnabáš – úroda na vinicích.“ A minimálně bouřky slibuje pak další pranostika: „O svatém Barnabáši bouřky často straší.“ Pravděpodobně se mýlit nebude.


Obr.: Umučení svatého Barnabáše
Zdroj: Wikipedia

A ve stejném duchu by se mělo nést i úterý, kdy nás navštíví svatá Tonička, o které se říká: „Svatá Tonička mívá často uplakaná očička.“ Déšť v této části roku může přinášet vlhký vzduch od moře, který se na území střední Evropy dostává v důsledku zde panující tlakové níže. Ta vzniká rychlejším ohřevem pevniny a následným výstupem tohoto vzduchu do vyšších vrstev atmosféry. Vyhlídka deště v příštích dnech je vysoká a očekává se velké množství bouřek, které mohou místy přinést i velmi vysoké srážkové úhrny.

O dešti se zmiňuje i svatý Vít, který své jmeniny oslaví 15. června. A jak to tak vypadá, úroda ječmene by mohla být v ohrožení: „Prší-li na svatého Víta, jest úrodný rok, ale žádný ječmen.“ Dlouhodobou vyhlídku deštivého počasí přináší i světci zapsaní v kalendáři 19. června: „Prší-li na svatého Gervase a Protaze, po čtyřicet dní se deštivé počasí ukáže.“

Srážek bude v příštích dnech nad Českou republiku dostatek a výstraha ČHMÚ před silnými bouřkami je vyhlášena od zítřejších 12:00 do nedělních večerních hodin.

 

frame-scrollup