Červenec v číslech a pranostikách

Červenec v číslech a pranostikách
01.07.2016
Červenec je z pohledu pranostik nezajímavý, neboť se k němu váže nejméně pranostik z celého roku a je to dáno zřejmě tím, že na polích byl v tuto dobu největší shon, a tak nebyl čas na přemýšlení a formulaci pranostik. Do pranostik jsou díky tomu nejčastěji zahrnuty témata polních prací a úrody.

Červenec je z pohledu pranostik nezajímavý, neboť se k němu váže nejméně pranostik z celého roku a je to dáno zřejmě tím, že na polích byl v tuto dobu největší shon, a tak nebyl čas na přemýšlení a formulaci pranostik. Do pranostik jsou díky tomu nejčastěji zahrnuty témata polních prací a úrody.

Červenec je z hlediska průměrných dlouhodobých teplot u nás nejteplejším měsícem a je tomu tak i přesto, že v červenci se pozvolna zkracuje den. Může za to dlouhodobé prohřívání a akumulace tepla v půdě. Teploty většinou stoupají až do druhé poloviny července, kdy po několikadenním dosažení průměrné denní teploty okolo 20 °C, začíná průměrná denní teplota pomalu klesat.

Průměrná teplota vzduchu se v červenci pohybuje okolo 18 °C, oproti červnu je teplejší o 1,5 °C a o 0,5 °C větší než v srpnu. Průměrný úhrn srážek se pohybuje okolo 85 mm (1 mm srážek se rovná 1 litru vody na m2) a patří mezi nejdeštivější měsíce. Trvání slunečního svitu se pohybuje okolo 220 hodin, což je nejvyšší hodnota v průběhu roku a je to většinou o 10 hodin více než v červnu a v srpnu.

Jak již bylo zmíněno, je červenec na pranostiky poměrně chudý, ale přesto nalezneme několik významných dnů s pranostikami, jde o Jakuba, Markétu a Annu. Svatá Markyta hodila srp do žita. Zapláče-li Markyta, bude dešťů dosyta. Na Markétu obyčejně těžké bouřky přicházejí. Na svatého Jakuba dopoledne léto, odpoledne zima. Tři dni před Jakubem jasné, urodí se žito krásné. Kolik mračen na Jakuba, tolik v zimě sněha. Pakli na Jakuba slunce svítí, má pak krutá zima býti. Svatá Anna – chladna zrána.

Obecné pranostiky pro červenec jsou následující. Co červenec neuvaří – srpen nedopeče. Když dne ubývá, horka přibývá. Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje. Červenec nese parna, krupobití a medovice, jesti hojný na bouřky a vichřice

frame-scrollup