Polární záře

Polární záře
01.01.2016
Polární záře je paradoxně jen velmi zřídka pozorovatelná přímo na pólu. Víte proč je někdy zbarvená do zelena a jindy zase žne rudě? A znáte vůbec princip jejího vzniku? Jeden z nejkrásnějších úkazů na obloze si popíšeme v dnešním článku.

Polární záře, známá také pod názvem aurora borealis (polární záře na severní polokouli) či aurora australis (polární záře na jižní polokouli), je jedním z nejúžasnějších úkazů, které můžeme vidět vzácně i na našem nebi. Název aurora borealis pochází ze složenin jména římské bohyně úsvitu Aurory a řeckého označení pro severní vítr – boreas, poprvé byl použit už v roce 1621. Polární záře je pozorovatelná ve vysokých zeměpisných šířkách obou polokoulí v době polární noci. Tedy pro nás v době, kdy vládne na našem území zima.

Polární záře nad jezerem
Obr.: Polární záře nad Skotskem
Zdroj: © Tommy Eliassen/Barcroft Media

A jak tato nádhera vzniká? V naší atmosféře se nachází vrstva, která je nazývána magnetosféra. Tato vrstva je silně ovlivňována částicemi, jenž se dostávají do atmosféry různými způsoby. Pro vznik polární záře je však zásadní tok částic ze slunce, známý pod označením sluneční vítr. Částice, které k nám „letí“ ze slunce se srazí s atomy v atmosféře, a díky tomu se začne vytvářet světelná energie. Aby mohla být polární záře pozorovatelná, musí na Slunci probíhat výrazná a silná magnetická bouře, kdy se může vymrštit k Zemi více částic. Nejčastěji se záře objevuje v místech, kde je magnetismus nejsilnější, což připadá na vzdálenost asi 2 500 km od pólu. Na samotném pólu je její výskyt vzácný. Podobně zřídka bývá polární záře viděna jižněji, tedy v nižších zeměpisných šířkách (pro severní polokouli).

Polární záře nad severním obzorem
Obr.: Polární záře nad Českem
Zdroj: Ondřej Prosický, NaturePhoto.cz

Polární záře je velmi nevyzpytatelným jevem. Je několik podob, jak může na obloze vypadat. I samotné barevné vyobrazení se liší a polární záře hýří širokou škálou barev. A v důsledku čeho vznikají různé barvy záře? Částice, které se dostávají ze Slunce do zemské atmosféry, vyrážejí elektrony z atmosférických molekul a na jejich místo se dosazují jiné. V tomto ději se vylučuje elektromagnetické záření, které má vlnové délky pozorovatelné lidským okem. Atomy dusíku barví záři do zelena, kyslík zase červeně.

Dechberoucí snímky polární záře nad Norskem
Obr.: Polární záře nad Norskem
Zdroj: Novinky.cz

Úžasné obrazce na nebi jsou odedávna zdrojem inspirace pro řadu pověstí a písní předků ze severu. Švédové viděli v polární záři hejno plavajících ryb, Norové zase bojovníky na koních s oštěpy.  

Jak je polární záře monitorována a co všechno dokáží dnešní vědci změřit, si povíme v příštím článku.

Autor: SG

frame-scrollup