Monitorování polární záře

Monitorování polární záře
02.01.2016
Aktivita polární záře je v dnešní době poměrně hodně sledována, ale i přesto se nedá stále s přesností předpovídat. Nicméně díky všem průběžně sbíraným a aktualizovaným datům se dá odhadnout, zdali je aktivita natolik vysoká, aby mohla být polární záře pozorována.

Z dat družice NOAA POES je vytvářen monitoring intenzity pravděpodobnosti výskytu polární záře. Kdy aurorální ovál je směřován na lokalitu kolem severního pólu. Na barevné stupnici můžete vidět, že největší pravděpodobnost je značena červenou barvou. Pokud je intenzita záře sytě červená a poloha vnějšího okraje zasahuje k okraji měřených oblastí, vzniká zde vysoká šance na pozorování polární záře i u nás v České republice. 
Aktuální data si můžete prohlédnout na: www.swpc.noaa.gov/products/30-minute-aurora-forecast 

Vyznačení aurorálního pásu
Obr.: Aurorální ovál 2. 1. 2016
Zdroj: NOAA

Mezi další měřené hodnoty patří Kp Index. Zaznamenány jsou maximální hodnoty indexu za poslední 3 hodiny. Toto číslo vyjadřuje, kam až se polární záře dostane, tedy v jakých zeměpisných šířek se může objevit. Aby bylo možné sledovat polární zář z Prahy, musela by být hodnota Kp indexu aspoň 8.
Aktuální data si můžete prohlédnout na: www.n3kl.org/sun/noaa.html.

Graf KP indexu
Obr.: Kp index z 2. 1. 2016
Zdroj: NOAA

Důležitou součástí sledování polárních září je i monitorování sluneční aktivity. Hodnoty jsou vypočteny za posledních 24 hodin. K orientaci byla vytvořena tato škála: Normal, Active, M Class Flare, X Class Flare!, Mega Flare!, přičemž pokud je dosažen poslední stupeň, je šance na pozorování polární záře v Česku. K tomuto ukazateli se řadí ještě geomagnetická aktivita, taktéž za posledních 24 hodin. Tady je stupnice pouze tří bodová: Quiet (Klidná), Unsettled (Nestálá), Storm (Bouře). Právě u nejsilnějšího stupně – storm je možnost pozorování záře i u nás.
Aktuální data si můžete prohlédnout na: www.n3kl.org/sun/status.html

Jak již bylo řečeno v minulém článku, hlavním činitelem polární záře je sluneční vítr, který je měřen hned v několika kategoriích. Nejdůležitější je hustota částic, rychlost samotného větru – proudu a jeho polarita, Čím větší jsou tyto hodnoty, tím je vítr silnější a je pravděpodobnější výskyt polární záře. Tyto data jsou měřena družicí ACE a jsou vytvářena za posledních 6 hodin. Díky těmto výsledným hodnotám je možné i vypočítat za jak dlouho k nám tok částic dorazí.
Aktuální data si můžete prohlédnout na: www.swpc.noaa.gov/products/ace-real-time-solar-wind

Předpověďní graf pro sluneční vítr
Obr.: Sluneční vítr
Zdroj: NOAA

Pokud si chcete kontrolovat výskyt polárních září, využijte stránky www.aurora-service.eu, což je evropský monitoring polárních září. Nechcete-li čekat na vhodné podmínky pro pozorování záře, neváhejte a prohlédněte si mnohé internetové galerie těchto neuvěřitelných světelných úkazů na obloze.

Fotka polární záře nad zátokou u New Yersey
Obr.: Novoroční polární záře nad poloostrovem Labrador
Zdroj: melhadtea.com

Autor: SG 

frame-scrollup