Velká záplava Mississippi (jaro 1927)

Velká záplava Mississippi (jaro 1927)
15.08.2016
Povodně jsou vždy velkou katastrofou pro zasažený region, avšak ničivá záplava Mississippi z roku 1927 se může směle řadit mezi ty nejhorší v popsaném období. Ač se to může zdát neuvěřitelné, tyto povodně měly mnohem hlubší dosah a výrazně změnily politické a národnostní postoje ve Spojených státech amerických. Jak? Pokračujte ve čtení.

Záplavám v roce 1927 předcházely již menší povodně v létě předchozího roku, kdy centrální oblast Mississippi zasáhly velmi časté i vydatné deště, které způsobily největší škody ve státech Kansas a Iowa. Na Nový rok 1927 se začala výrazněji zvedat hladina přítoku Mississippi – Cumberland v Nashvillu, která dosáhla výšky 17 metrů. Rozvodněné přítoky samozřejmě ovlivňovaly i samotný tok Mississippi, jejíž koryto se více a více plnilo vodou, až došlo k jejímu vylití. Mississippská hráz Mound Landing byla 21. dubna následkem silné bouře provalena, poté co se voda zvedla o další tři metry. Sedmimetrová vlna smetla přímo stovky lidí a řeka ve finální fázi zaplavila území o rozloze asi 70 000 km2, což téměř představuje plochu naší země (78 866 km2). Bohužel povodeň byla mnohem silnější, než kterou zažíváme u nás v Česku. Voda dosahovala neuvěřitelné výšky 10 metrů a na svém místě setrvávala až 5 měsíců.

Mapa Mississippi
Obr.: Mapa záplavy Mississippi 1927
Zdroj: pbs.org

Záplavy vzaly domovy více jak miliónu lidí v deseti státech USA. Při záchranných pracích selhala místní humanitární pomoc, což vygradovalo k sérii politických a sociálních změn. Mnoho lidí nejen zůstalo bez střechy nad hlavou, ale také hladověli. Do záchranného táboru ve městě Greenville bylo evakuováno více než půl milionu černochů a asi 55 000 chudých bílých obyvatel. Situace se však zhorčovala úmorným vedrem, které vystřídalo déšť. Teplo rozkládalo uhynulá těla ryb a v oblasti se začali množit komáři. Další vlnu nevole probudilo odstřelení ochranné hráze, která měla zabránit zaplavení New Orleans. Odstřelení hráze odsoudilo k zániku dvě obce a dalších 12 000 lidí přišlo dobrovolně o své domy za podmínky odškodnění, kterého se nikdy nedočkali. Nepokoje rostly a po vyhraných volbách nefavorizovaných republikánů, se demokraté a početné černošské obyvatelstvo začalo z jihu USA stěhovat ve velkém počtu na bezpečnější sever. V této době pak např. nalezneme počátek výrazného růstu aglomerace Chicaga.

Záplavy a vylitá voda v celé krajině
Obr.: Snímek povodně z roku 1927 na Mississippi
Zdroj: historic-memphis.com

Autor: SG

frame-scrollup