Španělské dobývání Anglie

Španělské dobývání Anglie
23.05.2017
I ty nejmocnější armády může zaskočit nepříznivé počasí, obzvlášť lodní flotily jsou na otevřeném moři obzvláště náchylné. Jak zkomplikovala příroda dobývání španělského krále Filipa II.?

Král Filip II. se zasloužil o mnoho úspěchů, avšak do jeho vlády se zařadila i největší porážka v dějinách španělského námořnictva. Poté co vedl úspěšnou výpravu proti Osmanské říši a Středozemí, zaměřil se i na Nizozemí, kde již jeho výsledky nebyly příliš přesvědčivé. Osudná se mu, ale stala až Anglie, jejíž dobývání si vyžádalo zničení téměř celé španělské flotily. Časté válčení nakonec přivedlo Španělsko k bankrotu.

V roce 1588 španělský král Filip II. vyslal svou armádu proti Anglii, pravděpodobně netušil, jak špatné jeho rozhodnutí bylo. Poté co došlo ke shromáždění armády bojující v Nizozemí, bylo loďstvo vysláno směrem na západ. Ale tamní vítr byl proti Filipově plánu. Již po dvoutýdenní bitvě utrpěla španělská flotila těžké poškození a začínala ustupovat. Jakmile bylo dosaženo zeměpisné výšky na úrovni Irska, setkala se již tak otřesená armáda se silným hurikánem. Lodě se stávaly neovladatelnými a vítr je nemilosrdně unášel na irské pobřeží. Tam již na 24 odnesených lodí čekalo vojsko královny Alžběty. Přeživší byli nemilosrdně zavražděni.

Španělské loďstvo na dobovém obraze
Obr: Porážka španělské armády
Zdroj: Nicholas Hilliard

Porážka španělské armády automaticky neznamenala dominanci Anglie v západní Evropě, ale došlo ke značnému oslabení Španělska. Nejen, že státní pokladna byla značně vyprázdněna, ale také již nebylo Španělsko považováno za nejsilnější námořnictvo v Atlantiku.  

Autor: SG

frame-scrollup