Nejstarší známá oběť vlny tsunami pochází z Papuy Nové Guiney

Nejstarší známá oběť vlny tsunami pochází z Papuy Nové Guiney
02.11.2017
Starověká lebka z ostrova Papua Nová Guinea odhalila svá tajemství, pravděpodobně patřila první doložené oběti vlny tsunami. Co vše se podařilo vědcům rozluštit?

Záhadná část lebky byla objevena v Papui Nové Guineji v roce 1929. Dříve se lebka považovala za jednu z relikvií vyhynulého lidského druhu, nyní se však ukazují nové skutečnosti. Vědci věří, že kost patří nejstarší známé oběti tsunami. Výzkumy poukázaly na nové zkoušky sedimentů, ve kterých se podařilo 6000 let starou lebku nalézt. Z výsledků jsou patrné znaky záplavy vlnou tsunami. Při práci vědci porovnali staré vzorky s nánosy smrtící tsunami z roku 1998, která zasáhla tu stejnou oblast.

Lebka byla objevena blízko městečka Aitape, asi 12 km od severního pobřeží ostrova Papua Nová Guinea. Nejprve výzkumníci doufali, že lebka patří předchůdci člověka Homo erectus, který vyhynul asi před 140 tisíci lety před naším letopočtem.

"Jako pravděpodobně nejstarší známá oběť tsunami na světě, lebka Aitape objasňuje dlouhodobé osídlení lidské populace podél pobřeží. Také je důkazem o vlivech, které rozproudily následnou lidskou migraci," uvedl odborník na tsunami James Goff z University v Novém Jižním Walesu v Austrálii.


Obr.: Starověká lebka z ostrova Papua Nová Guinea
Zdroj: © REUTERS

Vědci zkoumali geologická ložiska v okolí řeky, kde byla lebka nalezena, a identifikovaly jasné známky aktivity tsunami. Zaznamenali mikroskopické organismy z oceánu v tamních uložených sedimentech. Podobné vlastnosti měly i nálezy v půdě po tsunami z roku 1998. „Využili jsme také chemické analýzy a zrnitostní rozbory velikosti sedimentů," uvedl antropolog-archeolog Mark Graitko z University v Notre Dame. Výsledky jasně potvrdily záplavu vlnou tsunami. 

Vlny tsunami jsou zpravidla vyvolané zemětřesením nebo vulkanickými výbuchy a řadí se mezi zvláště nebezpečné přírodní katastrofy. Tsunami v Indickém oceánu v roce 2004, způsobená masivním zemětřesením u Sumatry, zabila více než 230 000 lidí. Zmiňovaná vlna tsunami z roku 1998 vzala více než 2 000 životů, zničila vesnice, zdevastovala úrodu a přinutila mnoho přeživších, aby se z oblasti vystěhovali. Zkoumané tsunami před 6000 lety bylo zřejmě velmi podobné. Mnoho lidí bylo nejspíše unášeno povodní do lagun a jejich těla byla požírána krokodýly, což vysvětluje i nepřítomnost dalších kostrních zbytků těl.


Obr.: Ostrov Papua Nová Guinea po zásahu tsunami z roku 1998
Zdroj: NOAA Center for Tsunami Research

Autor: SG

frame-scrollup