Meteorologický jev dopomohl k významnému archeologickému objevu

Meteorologický jev dopomohl k významnému archeologickému objevu
05.04.2016
Před více jak 500 lety se v květnu roku 1503 potopila portugalská loď Esmeralda, nyní jsou v jejich troskách objevovány vzácné archeologické nálezy. A to vše díky bouři!

Legendární průzkumník – portugalský mořeplavec Vasco de Gama se vydává se svoji flotilou na cestu, jejíž cílem bylo objevovat nové neznámé země. U pobřeží Ománu se však musel rozloučit s jednou ze svých lodí. Kvůli silné bouřce, která v oblasti vznikla, se loď potopila. Před několika lety (1998) byl její vrak objeven na dně moře a brzy se sem sjela celá řada nejvýznamnějších archeologů. Průzkum však začal v plném rozsahu až v roce 2013 a nyní se chýlí ke konci. Výsledky výzkumu pak byly uveřejněny v časopise International Journal of Nautical Archaeology¸který se specializuje na podmořskou archeologii.

Potápěči při průzkumu mořského dna
Obr.: Potápěči pracují na troskách lodě ve snaze dostat některé kusy zpět na povrch
Zdroj: David L. Mearns

Loď se potopila u ostrova, dnes známého pod jménem Al Hallaniyah, asi 45 km vzdáleného od poměrně řídce osídleného ománského pobřeží. Kromě archeologů se do hlubin ponořili i odborníci na lodní havárie, kteří se jednoznačně shodli, že osudovým činitelem potopení byla bouřka. Jednalo se pravděpodobně o velmi silnou tropickou bouři, která již není v Ománu příliš obvyklá, avšak naposledy se objevila poměrně nedávno. Zemi zaskočil právě tento typ bouře v roce 2015. Bouře dostala název Chapala a nejvyšší rychlost větru dosáhla hodnoty 150 km/h. V oblasti měli zákaz vyplouvat do zálivu rybáři a mnoho lidí bylo evakuováno z důvodu silného vlnobití na pobřeží.

Archeologové nad objevem jásají. Na palubě bylo nalezeno mnoho cenných artefaktů, které dopomůžou k získání nových představ o tehdejším námořním obchodě. Nejvýznamnějšími artefakty jsou pak zřejmě zlaté mince vyrobené v portugalském Lisabonu, někdy mezi lety 1495 – 1501, a bronzový zvon s názvem lodě a datem, kdy byla loď postavena (1498).

Starý nález mince je dokladem bohaté historie
Obr.: Extrémně vzácná stříbrná mince označovaná jako „Indio“ je jedním z pouhých dvou známých exemplářů všech dob
Zdroj: David L. Mearns

Autor: SG

frame-scrollup