Big Chicago fire – Velký požár Chicaga

Big Chicago fire – Velký požár Chicaga
17.04.2018
Píše se rok 1871 a město Chicago se zahaluje do hustého dýmu. Plameny požírají jeden dům za druhým, všude vládne panika. Někteří lidé nestihnou včas uprchnout, více jak pětina obyvatel přes noc přijde o střechu nad hlavou. Ničivé hrůze přispělo suché a větrné počasí.

V neděli 8. října okolo deváté hodiny večerní byl zaznamenán požár v domě rodiny O’Learyových. Nikdy nebyla zjištěna přesná příčina vzniku požáru. Novináři přišli s historkou o krávě, která ve stáji převrhla petrolejovou lampu. Nakonec se, ale ukázalo, že šlo o obyčejný výmysl. K požáru se také přiznal žhář Peg Leg Sullivan, ale jeho vina nebyla nikdy prokázána. Požár se do okolí šířil velmi rychle. V Chicagu tou dobou panovalo suché a navíc velmi větrné počasí. Oheň tak přeskakoval z budovy na budovu velmi snadno a především rychle. Samozřejmě dobová výstavba, kde dominovalo dřevo, ale i například dehet, zpečetila zkázu města. Mnoho lidí také stále chovalo dobytek, takže seno či sláma opět celou situaci komplikovaly. Avšak to stále není vše. Město zaznamenávalo v posledních letech velký stavební boom a často se při výstavbě nedbalo na bezpečností předpisy. Nové chodníky byly mnohdy zpevněny dřevěnými prkny, což zabránilo některým lidem v úniku. Vysoké budovy zase vytvářely tzv. komínový efekt, který výrazně podporuje hoření. Ani hasičský sbor nebyl na situaci připraven. Na celé půlmilionové město připadalo pouze 17 stříkaček, které táhly koně. Chicago bojovalo s menšími požáry již během léta, což se podepsalo na vyčerpanosti hasičů i nedostatku vody k hašení. Při výjezdu došlo i k chybě dispečera, který poslal jednotky opačným směrem.

Oheň na dobové malbě, který zasáhl celé přístavní město
Obr.: Chicago v plamenech
Zdroj: MyCityAgentBlog

Všechny tyto faktory poslaly město do hořících pekel. Požáru se neubránilo ani centrum města. Odtud se oheň rozšířil i přes řeku, kde vzplanuly sklady uhlí. Lidé masivně začali utíkat z města. Zničena byla i nejluxusnější čtvrt po výbuchu cisterny s petrolejem. Plameny se podařilo uhasit až poté co se 9. října v podvečer spustil liják, jenž udusil poslední ohniska požáru. Neštěstí i přesto nadále pokračovalo. Ve městě se strhla vlna rabování a násilí, na kterou musel urychleně reagovat starosta města vyhlášením stanného práva.

Město zničené ohněm
Obr.: Trosky ohořelého města
Zdroj: Mental Floss

Celkově shořela oblast o rozloze osmi čtverečních kilometrů. V plamenech zahynulo na tři sta lidí a asi stotisíc obyvatel přišlo o své domovy. Chicago se ale dokázalo znovu postavit na nohy. Brzy v městě vyrostlo desítek nových, moderních budov. Na památku této události byl místní fotbalový klub pojmenován Chicago Fire.

Ohnivé peklo na obraze
Obr.: Chicago fire
Zdroj: Wikipedia

frame-scrollup