Bermudský trojúhelník opět v hledáčku vědců

Bermudský trojúhelník opět v hledáčku vědců
22.10.2016
Název Bermudský trojúhelník označuje oblast ležící v Atlantiku mezi Miami, Portorikem a Bermudami. Místo je opředeno mnoha nevyřešenými záhadami, jako je mizení letadel, lodí a jiných dopravních prostředků. A nejen meteorologové se snaží tyto tajemství odkrýt.

Už Kryštof Kolumbus zmiňuje ve svém deníku komplikace spojené s touto oblastí. Ale až ve druhé polovině minulého století umožnil rozvoj techniky Bermudský trojúhelník zkoumat. A vědci už mají své závěry.

Vytyčení Bermudského trojúhelníku v oblasti Atlantského oceánu
Obr.:Lokalizace Bermudského trojúhelníku
Zdroj: Záhady světa

V podloží této lokality se ukrývá metan (CH4), který se může z oceánské kůry uvolňovat. Pokud se metan vyloučí, putuje směrem k hladině, jelikož je mnohem lehčí nežli voda. Bubliny CH4 jsou poměrně objemné (dosahují i rozměru 10 námořních tankerů) a vystupují velmi intenzivně. Tedy je zřejmé, že pokud je v době výstupu bubliny vzhůru na hladině loď, dochází k okamžité ztrátě vztlaku plavidla. Nic pak nemůže nezabránit klesání lodě do mořských hlubin. 

Ilustrace z Bermudského trohúhelníku, potápějící se loď
Obr.: Uvězněný metan může z podloží unikat vzhůru k hladině
Zdroj: Sites at Penn State

Nyní se také objevují zprávy o speciálním typu oblačnosti, která může mít vliv na zvýšenou nehodovost této lokality. Mraky sice nedokážou vyřešit celou záhadu Bermudského trojúhelníku, ale rozhodně je nemůžeme opomenout. Satelitní meteorologické snímky ukazují, že nad oblastí se mohou prohánět oblaka, která utváří šestiúhelníkové vzory (podobně jako plástve včel). Tyto mraky jsou poměrně vzácně pozorovatelné, ale zase nejsou zcela neobvyklé. Vytváří se zde otevřené a uzavřené buňky, kde se studený vzduch mísí se suchým přes teplou hladinu oceánu. Typický vzor je většinou spatřen v polovině severního Atlantiku a severního Pacifiku během pozdního podzimu až do začátku jara. Výzkumná zpráva uvádí, že v této nezvyklé oblačnosti se můžou vytvářet vertikální proudy a tzv. downdraft (silný klesající tok větru). Downdraft pak může být zodpovědný za neobvyklou činnost v Bermudském trojúhelníku. Někteří však tvrdí, že tento druh počasí nemusí být přímo zodpovědný za havárie dopravních prostředků, jelikož je jej možno pozorovat i v jiných částech světa, kde k ničemu podobnému nedochází.

Snímek horní části oblačnosti zachycený z letícího letadla
Obr.: Mraky se formují do hexagonálního vzoru s otevřenými a uzavřenými buňkami  
Zdroj: © Image Source Pink

A tak stále existuje mnoho teorií, jenž se snaží vysvětlit, co způsobuje tamní mizení lodí i letadel. Odborníci uvádějí mnohé. Ať už se jedná o velkou frekvenci dopravy, která může logicky vést i k větší nehodovosti; častý výskyt hurikánů a tornád či mísení teplého Golfského proudu s chladnou oceánskou vodu (vytvářející mlhy, vzdušné turbulence apod.); vyšší hloubku moře komplikující hledání vraků letadel či lodí; rozsáhlé plochy pokryté řasami a chaluhami; komplikovaný reliéf vedoucí ke vzniku velkých vírů a vln; či v neposlední řadě dychtiví novináři honící se za senzacemi apod.

Bermudský trojúhelník je dodnes obestřen celou řadou nejasných zmizení
Zdroj: India Opines

Ať může za haváriemi cokoliv, téma Bermudského trojúhelníku bude vždy opředeno záhadami.

Autor: SG

frame-scrollup