Zemětřesení o síle 7,9 magnituda na Aljašce podnítilo vznik drobné vlny tsunami

Zemětřesení o síle 7,9 magnituda na Aljašce podnítilo vznik drobné vlny tsunami
23.01.2018
Asi 280 km od pobřeží aljašské ostrova Kodiak bylo zaznamenáno zemětřesení o síle 7,9 stupně magnituda. V oblasti hrozil vznik vlny tsunami. Místní úřady zorganizovaly evakuaci lidí na pobřeží.

Jedno hlavní a řada malých zemětřesení řádila v okolí Aljašky. Hlásné stanice v území oznámily ústup moře na pobřeží, což je jedním z projevů přicházející vlny tsunami. Stav pohotovosti byl vyhlášen pro jih a jihovýchod Aljašky, Aleuty a Britskou Kolumbii, jež náleží Kanadě. Později byla výstraha rozšířena pro oblast západního pobřeží USA a souostroví Havaje. Místní byly vyzváni k opuštění pobřeží a přesunu do vyšších poloh.

Dle Tichomořského centra se epicentrum zemětřesení nacházelo v hloubce 25 km pod mořskou hladinou asi 280 km od ostrova Kodiak. Seismologové však klasifikovali zemětřesení jako méně aktivní co do vzniku tsunami. Ačkoliv samotné zemětřesení dosáhlo na stupnici magnituda hodnoty 7,9 (při prvotních hlášení 8,2), bylo způsobeno vodorovným pohybem zemských desek, což nevede k tak silné vlně. Vysoké vlny vznikají při konvergentním pohybu zemských desek, kdy se 2 desky hýbou proti sobě a dochází k nadzvednutí jedné z nich. Zdvih vyvolá pohyb velké masy vody, která se postupně formuje v tsunami. Tsunami je asi z 90 % právě vyvoláno tektonickým pohybem litosférických desek. Některé tsunami mohou způsobit i sopky nebo půdní sesuvy na pobřeží.

Pobřežní krajina
Obr.: Ostrov Kodiak
Zdroj: Travel Alaska

Zemětřesení je dle Richterovy stupně klasifikováno při hodnotách magnituda 7 – 7,9 jako velké, jež může působit škody ve velkých oblastech. Nad hodnotu 8 se pak jedná o velmi velké zemětřesní ovlivňující oblasti až stovky kilometrů daleko.  

Varování před blížící se tsunami, však bylo nakonec odvoláno. A na pobřeží se řítila vlna o výšce pouhých 15 – 30 cm. I přesto byly školy na ostrově Kodiak zavřeny.

Hrozící tsunami po zemětřesení
Obr.: Epicentrum zemětřesení
Zdroj: Accuweather.com

frame-scrollup