Východ Středomoří zažívá nejhorší sucho za posledních 900 let

Východ Středomoří zažívá nejhorší sucho za posledních 900 let
19.03.2016
Nová studie ukazuje, že současné sucho na východě Středomoří je pravděpodobně nejhorší za posledních 900 let. K výzkumu byly využity letokruhy starého dřeva.

V oteplujícím se světě se nyní očekává zvýšení projevů některých extrémních povětrnostních jevů. Vědcům je již nyní jasné, že v určitých částech světa se sucho a vlny veder bude zintenzivňovat. Následkem toho můžeme očekávat mnohem větší zátěž na lidské zájmy a činnosti.

V dnešním článku se zaměříme na oblast východního Středomoří, pod kterou spadají státy Kypr, Řecko, Libanon, Izrael, část Turecka, Jordánsko a Sýrie. Sucho sužuje tuto oblast už osmnáct let. Historičtí klimatologové dokázali ve své studii porovnat záznamy časového úseku téměř tisíce let. K zjišťování délky a intenzity sucha v dobách minulých jim posloužilo staré dřevo.

Konkrétně bylo využito letokruhů stromů, které jsou ovlivňovány jak teplotou vzduchu, tak především množstvím dostupné vody pro růst kmene. Pokud jsou letokruhy úzké, dřevo rostlo v suchých podmínkách. Výzkum se opíral o data z databáze Old World Drought Atlas (Světový atlas historického sucha), kde jsou porovnávány hodnoty indexu Palmer Drought Severity. Index jako první použil W. Palmer roku 1965, jeho předností je kombinace faktorů teploty vzduchu, výparu, zachycování vody v půdě a množství dopadajících srážek na zemský povrch, které mají největší vliv na sucho.

Obrovské sucho na Kypru a velmi popraskaná půda na kdysi dně rybníka
Obr.: Pohled z téměř prázdné "jámy" Yermasoyia nádrže na jihu ostrova Kypru
Zdroj: Katia Christodoulou / EPA / Corbis

Výsledky práce přinesly např. zjištění, že sucho v Řecku je sice závažné, ale nijak vážněji se neodchyluje od jiných minulých suchých period. Avšak v oblasti východního Středozemí zvané Levanta (Izrael, Palestina, Libanon, Jordánsko a Sýrie) se nedávné období sucha 1998 – 2012 zapsalo do historie regionu, jako to nejsušší za posledních 900 let. Tuto skutečnost nedokládají pouze meteorologická měření, ale i již zmíněné letokruhy, které zaznamenávají nejmenší přírůstky. Toto tvrzení potvrzuje i americká NASA (Národní úřad pro letectví a kosmonautiku).

Nárůst teplot na blízkém východě
Obr.: Satelitní časosběrný snímek sucha z lokality Levanta z období 2002 - 2008 
Zdroj: Michael Mountain

Zajímavostí je pak porovnání vzorků z východního a západního Středozemí. Tyto oblasti se vyznačují kontrastním podnebím. Pokud západ zaznamenával suché období, na východě bylo klima o něco vlhčí a naopak.

Autoři však jedním dechem dodávají, že studie nedokazuje, že sucha jsou stále horší. Pouze dokázali zařadit tuto aktulní extrémní situaci do historického kontextu. Ale upozorňují, že pokud není hnací silou oteplování Země přímo člověk, tak alespoň k tomu z části přispívá.

Rybářské lodě jsou téměř na suchu
Obr.: Sucho na východě Středozemí omezuje výrazně rybolov
Zdroj: AFP

Autor: SG

frame-scrollup