V Atlantiku se v první polovině září zformují 2 až 3 tropické bouře

V Atlantiku se v první polovině září zformují 2 až 3 tropické bouře
03.09.2018
Pomalu, ale jistě, se blíží vrchol sezóny hurikánů v Atlantickém oceánu. Už nyní meteorologové pozorují náznaky, které nasvědčují zvýšení aktivity tvorby tlakových níží. Připravit by se měli obyvatelé USA žijící na východním pobřeží, Mexika u pobřeží Golfského zálivu a lidé v Karibiku.

Prozatím se sezóna hurikánů v Atlantiku pouze připravovala na svůj vrchol. Během srpna se v této oblasti vytvořilo jen několik spíše slabých tropických bouří. Ale jak už to bývá, věci se mění a někdy se mění velice rychle. Meteorologové varují, že září může být na tvorbu tropických bouří velice štědré. To naznačuje aktuálně se měnící vítr, který začíná klesat v pro něj typických místech. Tento jev se nazývá střih větru. Pro tento fenomén je typická rapidně rostoucí rychlost větru se změnou délkové polohy na zemi, ale i při rozdílné nadmořské výšce. Na tento typ větru se váže vznik oblačnosti a rotace vzduchu typická pro tvorbu bouří, především pak těch nejsilnějších – supercel. Co se děje nad pevninou se velmi podobně formuje i nad oceány, kde vznikají tropické bouře, jež mohou zesílit až k označení hurikán. Nicméně ne každá z těchto bouří se musí dostat až k pobřeží. Mají se místní tedy bát? 

Tuto otázku budou odborníci schopni rozlousknout až za několik dní. Tedy je zde stále možnost, že četné bouře nepřinesou žádné škody ani neohrozí lidské životy na pevnině, protože vzniknou i zaniknou na volném oceánu. 

Meteorologové odhadují, že v první polovině září se vytvoří dva až tři systémy. Varování se už dostala do rukou i místních úřadu potencionálně postižených zemích. Všichni doufají, že evakuace obyvatel nebude nutná, nicméně nepodceňují včasnou přípravu.

 
frame-scrollup