Úroveň oxidu uhličitého v atmosféře rekordně vzrostla

Úroveň oxidu uhličitého v atmosféře rekordně vzrostla
23.05.2016
Dle vědecké studie se minulý měsíc zvýšilo množství oxidu uhličitého v atmosféře v důsledku jevu El Nino. Rekordní nárůst byl zaznamenán ještě před samotným ročním maximem, kterého dosahuje Země až v květnu.

Hladina oxidu uhličitého se v dubnu zvýšila o 4,16 ppm (ppm = jedna miliontina celku) ve srovnání s předchozím rokem (2015). Tento závěr potvrzuje organizace Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA) v Mauna Loa na Havaji. Až do letošního roku dosáhl největší nárůst hodnoty 3,7 ppm. Záznamy měření již tvoří dlouhou časovou osu od roku 1950.

Hladina oxidu uhličitého se od března do dubna také zvýšila v rekordním nárůstu o 2,59 ppm. Úrovně oxidu uhličitého v zemské atmosféře se mění cyklicky. Vrchol je dosažen obvykle v květnu a poté hodnoty klesají až do podzimu, kdy se na severní polokouli znovu množství oxidu uhličitého uměle navyšuje činností člověka, především pak spalováním fosilních paliv v topné sezóně. Každý rok je v tomto období zaznamenán nový rekord úrovně CO2.

Komíny továren chrlí do ovzduší velké množství nečistot a polétavého prachu
Obr.: Spalování fosilních paliv
Zdroj: oenergetice.cz

Samotná NOAA hovoří o tomto navýšení jako o “největším, jaké jsme kdy viděli.“ Dle ředitele NOAA jsou tyto čísla děsivé, ale bezpochyby jsou umocněné jevem El Nino, který je v letošní sezóně rekordně silný. El Nino je charakteristický přirozeným oteplováním části Tichého oceánu, které však výrazně mění počasí na celém světě a částečně i přispívá k ohřívání zeměkoule. Na mnoha místech Země El Nino přinesl do oblastí větší sucho a především požáry, které uvolňují více oxidu uhličitého do vzduchu, následkem čehož se snižuje množství oxidu uhličitého vázaného v rostlinách.

Oheň pustoší step
Zdroj: theses.cz

Aby mohli vědci dospět k objektivním závěrům, budou meset ještě počkat na další měření příštích měsíců, kdy jev El Nina bude slábnout, až bude nakonec nahrazen chladnější sestřičkou La Nina. Avšak jedním dechem NOAA dodává, že růst oxidu uhličitého je rapidní již poslední čtyři roky, tedy ještě před příchodem extrémního El Nino. Nedávná studie však ukazuje, že na množství oxidu uhličitého má spalování fosilních paliv již menší vliv. Avšak tyto změny jsou patrné až s 5 – 10 letým zpožděním. Varovný stále zůstává fakt, že ač se únik oxidu uhličitého do atmosféry sníží, stále trvá velmi dlouhou dobu než jeho předešlá vysoká koncentrace poklesne. Oxid uhličitý tam zadržuje stále velké množství zemského tepla, které by za normálních okolností unikalo do meziplanetárního prostoru.

Autor: SG

 

frame-scrollup