Úřady v Mexiko City zakázaly vjezd vozidlům jeden den v týdnu

Úřady v Mexiko City zakázaly vjezd vozidlům jeden den v týdnu
04.04.2016
Boj proti nebezpečnému smogu zahájili v metropoli Mexika.

Ve Mexico City žije asi 9 milionů lidí, celé předměstí pak čítá více jak 20 milionů obyvatel. Auta ve městě budou muset jeden den v týdnu zahálet od té doby, co v polovině března dosáhla kvalita ovzduší nebezpečných hodnot. Environmentální komise ve městě tak oznámila, že je nutné alespoň jeden den v týdnu omezit dopravu. Cílem je ochránit zdraví obyvatelstva hlavně v suchém a horkém období, kdy rostou koncentrace ozónu v atmosféře.

Silný smog nad Mexikem
Obr. Smog nad Mexico City v poledne 16. března
Zdroj: AP Photo / Rebecca Blackwell

Úřady se tak zbaví jeden v ten týdnu více jak 1 miliónu aut, jako kompenzaci zvolily bezplatné metro a autobusy. Od 5. dubna do 30. červa se všechna vozidla musí zúčastnit programu „Jeden den bez auta.“ Svou výzvu obhajují aktuálními hodnotami indexu kvality ovzduší, který dosáhl hodnoty 200. Ten znamená, že znečištění ovzduší již překonalo o něco mírnější fázi 1 a nyní začíná nebezpečná fáze 2. Index byl dokonce dvakrát vyšší, než je povolená mez.

Nevýhodou Mexico City je jeho geografická poloha. Město je obklopeno ze tří stran horami, které tvoří výraznou bariéru. Centrum města pak jakoby leží na dně misky a vliv větru je výrazně omezen. Kvůli tomu pak nezdravý smog zůstává stabilně nad sídlem jako poklička.

Letící letadlo nad městem plném smogu
Zdroj: AP Photo / Rebecca Blackwell

Podobné komplikace s vlivem terénu nalezneme i v hlavním městě Číny – Pekingu nebo v Indické metropoli Nové Dillí. Obě tyto města jsou notoricky známá pro problémy se smogem. Další nevýhodou Mexico City jsou velké plochy pod vlivem vyššího tlaku vzduchu, který ještě více omezuje proudění vzduchu, tedy jeho výměnu. Bohužel při tomto stavu tlaku dochází velmi často k teplotní inverzi, kterou dobře známe i z našich zim. Nad nížinnými oblastmi se utvoří nízká oblačnost, která celé město ještě více uzavře. Smog je tak v aglomeraci dokonale uvězněn.

Smog nad Mexikem
Zdroj: AP Photo / Eduardo Verdugo

Omezení se nebude vztahovat pouze na automobilovou dopravu, ale snížení emisí o 30 – 40 % bude mít za úkol i průmysl. Aktuálně se místní upínají k příchodu studené fronty, která by mohla vést k promíchání vzduchu a alespoň částečnému vyhnání smogu z města. 

Autor: SG

frame-scrollup