Špicberky šokují letošní průměrnou teplotou okolo bodu mrazu

Špicberky šokují letošní průměrnou teplotou okolo bodu mrazu
28.11.2016
Arktické souostroví Špicberky zaznamenává v letošním roce extrémní oteplení, které pravděpodobně povede i k rekordně vysoké roční průměrné teplotě v této oblasti. Poprvé může tato výsledná hodnota překonat magických 0 °C, tedy hranici tuhnutí či tání vody.

S tímto tvrzením přišel minulý týden renomovaný tým vědců. Ketil Isaksen z Norského meteorologického institutu ve své zprávě uvádí, že největší město Špicberků – Longyearbyen letos dosáhne průměrné teploty okolo 0 °C. Tento výsledek vědce velmi šokoval. Výzkumník Isaksen v rozhovoru řekl: „Kdybyste se mě na tyto výsledky zeptali před 5 nebo 10 lety, nedokázal bych si takováto čísla v roce 2016 vůbec představit.“

Vědecký pracovník na polární stanici
Obr.: Ketil Isaksen
Zdroj: yo.no

Běžný roční průměr teplot se na Špicberkách pohybuje kolem -6,7 °C, doposud byla nejteplejší sezóna naměřena v roce 2006, kdy dosáhla průměrná roční teplota -1,8 °C. Dle odborníků jsou Špicberky výborným příkladem aktuálního dění v Arktidě. Posledních 73 měsíců v řadě zde bylo teplejších, než je jejich průměr.

Rostoucí teploty vzduchu mají velký vliv na místní permafrost (půdu zmrzlou kontinuálně nejméně 2 roky) i sněhovou pokrývku, či na samotný mořský led. Právě mořský led dosáhl letos druhé nejtenčí šířky. Z pozorování je patrné, že mořský led roste nyní mnohem pomaleji. Stále existují rozsáhlé plochy v Barentsově a Karském moři, které doposud nepokryl žádný led. Obvykle jsou již tyto lokality zaledněné.

Porovnání rozlohy ledu v Arktidě v roce 2016 a v historii
Obr.: Aktuální stav mořského ledu v Arktidě, oranžová linie znázorňuje průměrnou hranici rozsahu ledu v období 1981 - 2010
Zdroj: National Snow and Ice Data Center

Vědci varují, že odpověď Arktidy na sebe nenechá dlouho čekat. Tmavé, obnažené plochy bez sněhu a ledu intenzivněji absorbují sluneční záření, které by bylo v případě pokrytí povrchu sněhem odráženo zpátky do atmosféry. Tento proces by vedl k dalšímu oteplování území, následkem čehož by došlo k poklesu stability arktického klimatu ovlivňující jak okolní krajinu, vegetaci a živočichy, tak i tradiční způsob obživy tamních obyvatel.

Někteří se domnívají, že za vysokými teplotami stojí neobvykle teplá sezóna El Nino. Potvrzení či vyvrácení nastaveného trendu tak zabezpečí až další monitoring.

Polární medvěd před lovem
Obr.: Lední medvěd na Špicberkách (2008)
Zdroj: © The Associated Press 

Autor: SG

frame-scrollup