Sopečná činnost na Havaji přináší do oblasti kyselé deště

Sopečná činnost na Havaji přináší do oblasti kyselé deště
14.07.2018
Havajská sopka Kilauea stále pokračuje v erupci. Teplo z vytékající lávy zvyšuje četnost srážek, které nad ostrovem spadnou. Dešťová voda je však kontaminovaná oxidem siřičitým, který je nedílnou součástí vulkanické činnosti. Kyselé srážky ohrožují tamní zdroje pitné vody i vegetaci.

Oxid siřičitý je vypouštěn do atmosféry při sopečné činnosti. Tento plyn se ve vzduchu spojuje s vodní párou a vzniká nebezpečná, disharmonující kyselina, jež v přírodě může napáchat velké škody. Teplá láva navíc podporuje na souostroví Havaje vznik vytrvalých a častých dešťů, čímž se celá situace ještě více zhoršuje.   

Na Havaji navíc mnoho lidí využívá dešťovou vodu zachycenou ve speciálně určených nádržích. Nyní by tuto vodu neměli místní vůbec používat. Dlouhodobě vysoké koncentrace oxidu siřitého v atmosféře mohou vést ke vzniku nebezpečného smogu a taktéž ohrožují zdraví živých organismů. Běžné je pak poškození kůže, sliznice očí, nosu nebo dochází k k poleptání hrdla. Kilauea začala poprvé prokazovat známky erupce 3. května tohoto roku. Celkově již láva smetla z povrchu země 657 domů.

Za kyselé deště se považují srážky s pH menším než 5,6. Nejčastěji jsou způsobeny přítomností SO2 v atmosféře, které se sem dostává přirozeně při sopečné činnosti či antropogenními zásahy při spalování fosilních paliv. Ale za kyselými dešti mohou stát i jiné sloučeníny například dusíku nebo uhlíku.

S kyselými dešti máme zkušenost i v České republice, kdy nejvíce trpěly lesní porosty. Stále jsou v naší přírodě pozůstatky této činnosti a odborníci se shodují, že půda si ponese známky překyselení ještě řadu let.

frame-scrollup