Skleníkové plyny dosáhly symbolického milníku

Skleníkové plyny dosáhly symbolického milníku
25.10.2016
Dle WMO (Světová meteorologická organice) koncentrace skleníkových plynů v atmosféře překonaly dosavadní rekord. Oxid uhličitý dokázal v roce 2015 dosáhnout průměrné hodnoty 400 ppm. Což výrazně může ohrozit lidské aktivity na této planetě.

WMO vydala prohlášení, že skleníkové plyny vytvořily v roce 2015 svůj symbolický milník, přičemž dnes vstupujeme do nové fáze změn klimatu Země. Tato fáze může setrvávat celé lidské generace i přesto, že vlády některých států mají snahu omezit činnost člověka vedoucí ke globálnímu oteplování.

Čoudící komíny továren
Zdroj: ata.gov.al

Průměrné globální koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře, hlavního zástupce nepřirozených skleníkových plynů, dosáhla hodnoty 400,0 ppm, která je rekordní vůči doposud známým hodnotám. Jednotka ppm (z angličtiny parts per million – „částice na jeden milion)“ je výraz pro jednu miliontinu celku. Pracuje se s ní proto obdobně jako s procentem:

  • 1 % = 10 000 ppm

Koncentrace CO2 během loňského roku několikrát překročili zmíněnou hodnotu 400 ppm, díky čemuž vyšla průměrná hodnota mnohem vyšší, než se očekávalo. Už v minulosti došlo k překročení koncentrace oxidu uhličitého nad 400 ppm, ale nikdy se tyto hodnoty nepodepsaly na průměru za všech 12 měsíců. Vzestup koncentrací se však neomezuje pouze na rok 2015, ale i letošní rok pokračuje v nastoleném trendu. Je paradoxní, že právě rok 2015 se snažil předznamenat novou optimističtější klimatickou dobu, čemuž dosvědčovalo i konferenci v Paříži, kde vznikla dohoda o změnách klimatu. Mimo jiné se zde zmiňují i opatření týkající se omezení spalování fosilních paliv, které jsou jedním z hlavních zdrojů skleníkových plynů.

Logo Pařížského setkání pro klima v roce 2015
Obr.: Logo klimatické konference v Paříži 2015 
Zdroj: Informační centrum OSN

Varovné je pak prohlášení o hromadění CO2 v atmosféře, kde může zůstávat i po tisíce let. Někteří však dodávají, že loňské výrazné zhoršení stavu bylo ovlivněno extrémně sinými projevy jevu El Nino, o kterých jsme se již několikrát v našich článcích zmiňovali. El Nino má za následek prohloubení sucha v tropických oblastech, kdy se částečně snižuje schopnost deštných pralesů, ale i oceánů absorbovat nevítaný oxid uhličitý.

Vliv El Nina na teplotu
Obr.: Graf znázorňuje vazbu mezi zvýšenou koncentrací CO2 v atmosféře (černá křivka) vůči aktivitě jevu El Nina (červené body) a La Nina (modré body)
Zdroj: c3headlines.com

Autor: SG

frame-scrollup