Silné bouře odvracejí katastrofální sucho v Kalifornii

Silné bouře odvracejí katastrofální sucho v Kalifornii
04.02.2017
Letošní rok začal pro obyvatele Kalifornie skvěle. Dle meteorologů je odvráceno sucho na téměř 50 % rozlohy tohoto amerického státu. Bohužel někde udeřily i povodně.

Silné bouře v měsíci lednu vyřešily dlouhodobý problém sucha na skoro polovině území státu Kalifornie. Vládní úřad spojených států pro monitorování sucha minulý čtvrtek oznámil, že 49 % zemského povrchu se zbavilo svého vyprahlého statusu, což je překvapivý obrat oproti loňskému stavu. V roce 2016 uniklo jen asi 5 % státu abnormálnímu nebezpečí sucha.

Rok 2017 si tak může připsat nejlepší označení situace sucha od března roku 2013. Nejhorší stav byl dlouhodobě monitorován severně od San Francisca k hranici s Oregonem, naopak poměrně příznivé podmínky panovaly přímo na pobřeží Tichého oceánu. Již nyní je patrné, že se stav na severu zlepšil a půda není již na první pohled tak rozpraskaná. Někde však problém sucha vyřešily nepříjemné povodně, které však místní složky dobře zvládly. 

Ničivé záplavy v Kalifornii
Obr.: Povodně v Kalifornii
Zdroj: ABC News

Jak již bylo řečeno výše prolomení sucha má na svědomí leden bohatý na srážkové epizody, což můžeme směle vztáhnout i na velkou část USA, kde sníh či déšť udeřily na začátku roku poměrně masivně. Například na severu pohoří Sierra, spadlo tento leden větší množství srážek nežli za celý loňský rok, navíc zde sněhová pokrývka dosáhla velmi brzy hodnoty výšky 189 % nad průměrem. Voda, která je zatím uvězněna ve sněhu může rychle zjara dorazit do údolí a znovu podpořit nedostatek vody v půdě. Navíc nový příspěvek do podzemních vod zajistí i jejich lepší kvalitu, která byla poslední dobou často zmiňována.

I když jsou nyní místní nadšení z obratu nepříznivé situace, stále existují lokality, kde je sucho k nezastavení. V Santa Barbaře je v podstatě nemožné naplnit veškeré rezervoáry vody. Místní jezero Cachuma pak dosahuje méně než 20 % jeho běžného objemu v toto období.

Nízky stav vody v oblasti Santa Barbara díky mnohaměsíčnímu suchu
Obr.: Vysychyjící jezero Cachuma v Santa Barbaře
Zdroj: santabarbaraaquaponics.com

Ačkoliv nyní došlo v Kalifornii ke zlepšení, nikdo si netroufá hovořit o vítězství. Budoucnost se nedá předvídat a je možné, že opět vlhčí období vystřídá dlouhá perioda sucha. Na jaře pak představitelé Kalifornie plánují rekonstruovat plán na odvrácení rizik spojených se suchem.

Autor: SG

frame-scrollup