Sahara se rozšiřuje následkem klimatických změn

Sahara se rozšiřuje následkem klimatických změn
03.04.2018
Největší poušť světa Sahara neustále roste. Doposud zelené lány v Súdánu a Čadu se mění v suchou, nehostinnou půdu, která nemůže být dále využita pro zemědělství.

Problematice rozšiřování Sahary se věnuje mnoho vědeckých skupin. Odborníci se shodují, že dle dostupných dat je nastolený trend velmi nepříznivý. Poušť roste především v období letních měsíců, které jsou paradoxně na srážky nejvíce příznivé. Bohužel spadlý déšť se enormně rychle vypařuje z povrchu a okraje pouště se mohou snadněji rozpínat do ochromené vegetace.

Zobrazení oblasti pouště Sahary a zemí Sahelu
Obr.: Rozsah pouště Sahara
Zdroj: Encyclopedia Britannica

Nejnovější studie byla vydána v prestižní publikaci Journal of Climate, kde i přesto, že se autoři zaměřili na výzkum v Sahaře, vyplívají závěry, že podobný osud čeká i další světové, teplé pouště. Tento fenomén by velmi negativně ovlivnil hospodářství dotčených států. Práce analyzovala množství srážek, změnu využití půdy a proudění vzduchu v zájmové oblasti v období mezi lety 1920 až 2013. Hlavním zdrojem informací se stala satelitní data.

Pojďme se ale vrátit ke klimatickému pozadí, které stojí za vznikem pouští v subtropickém pásu naší planety. Nad subtropickým pásmem vzduch proudí v takzvané Hadleyho buňce, která blokuje příchod vlhkého vzduchu do subtropů. Globální cirkulaci vzduchu nejlépe ilustruje přiložený obrázek. Nad rovníkem stoupá teplý a vlhký vzduch z povrchu do atmosféry, kde postupně kondenzuje a opět se vrací k zemi v podobě deště. Do subtropů se tak dostává chladnější vzduch bez vlhkosti, který klesá k povrchu, avšak žádné srážky nepřináší. Tlaková níže „sedící“ na rovníku pak ze subtropů přitahuje k sobě teplý vzduch přízemními větry zvanými pasáty.

Proč je na rovníku, kde má být nejtepleji vlhko a kolem jsou pouště?
Obr.: Globální cirkulace větru - detail Haddleyho
Zdroj: warosu.org, upraveno: pocasicz.cz

To, že se Sahara rozšiřuje směrem k jihu, tedy blíže k rovníku, dle studie indikuje přítomnost dalších, méně známých mechanismů. Jedním z nich je pravděpodobně klimatický cyklus nazvaný Atlantská dlouhodobá oscilace (AMO – Atlantic Multidecadal Oscillation) při níž se teploty v Atlantickém oceánu dlouhodobě mění pod vlivem teplé nebo studené fáze. Tato období trvají obvykle 50 až 70 let. Během teplého cyklu se srážky dostávají i do subtropických oblastí, naopak při studené fázi jich je v této části světa nedostatek. Ukazuje se, že globální změny klimatu přispívají k prodloužení období sucha, jež právě dopomáhá k rozšiřování pouští.

Studie ukazuje, že AMO během 30. až 60. let minulého století přivádělo do oblasti více srážek, poté se trend otočil. V 80. letech 20. století bylo sucho v Africe vůbec nejhorší ve sledovaném záznamu. Nárůst sucha byl vyprovokován zvýšenou koncentrací nejnebezpečnějších skleníkových plynů v atmosféře, které byly později legislativně zakázány. Ačkoliv se tento kontinent podílel na klimatických změnách nejméně, dopady jsou zde velmi výrazné. 

Pouštní bouře v oblasti Sahelu a schovávající se lidé
Obr.: Fenomén rozšiřování pouště Sahara
Zdroj: Climate News Network

frame-scrollup