Povodně stále trápí Francii

Povodně stále trápí Francii
31.01.2018
Zatímco v Paříži vrcholila povodňová vlna v pondělí, postupně se záplava šíří dále po proudu řeky Seiny a pod vodou se ocitají další města a vesnice.

V souhrnných číslech již bylo ve Francii za poslední týdny povodní zasaženo 242 obcí ležících v povodí Seiny. Dle meteorologů za povodní stojí na srážky extrémně bohatý prosinec a především leden. Za tyto dva měsíce spadly největší srážkové úhrny během posledních 50 let. Déšť v lednu byl dvakrát vydatnější, než jsou průměrné hodnoty tohoto měsíce. Postupně tak došlo k rozvodnění řeky Seiny.

Velká voda v Paříži, zaplavena jsou už i nábřeží
Zdroj: ABC News

V Paříži se pod vodou ocitly silnice, železnice a chodníky v okolí řeky Seiny. Zaplaveno bylo i několik budov, převážně rodinných domů. Výška vodní hladiny klesá jen velmi zvolna. Záplava tak bude trvat ještě několik dní, než se voda vrátí zpět do koryta Seiny, či odejde kanalizací. Hlavní město muselo přijat i několik opatření, které značně omezily místní, ale i turisty. Uzavřeno bylo nižší patro galerie Louvre, kde se nachází sbírky islámského umění. Déšť nebo přeháňky budou pokračovat až do víkendu. Očekává se, že nadále budou přetrvávat problémy v dopravě přes řeku. 

Vysoká voda v Paříži a muž chytající ryby
Zdroj: BBC

Hladina řeky Seiny se dostala až na 5,86 metrů, což témě vyrovnalo záznam červnové povodně z roku 2016. Během této záplavy musel být Louvre kompletně uzavřen na 4 dny. Hladina se vyšplhala až na 6,1 metrů. Rekordní výška hladiny řeky Seiny byla dle věrohodných dat zaznamenána v roce 1910, kdy 28. ledna byla voda naměřena ve výšce 6,1 metrů.

Vysoká hladina řeky v Paříži po vytrvalých deštích
Zdroj: France 24

Místní mohou následky povodně velmi dobře odhadovat podle sochy pluku Zuáva na Altském mostě.

Výška hladiny při povodních ve Francii v jednotlivých letech
Obr.: Rozdílné výšky záplavy v Paříži od roku 1658
Zdroj: Watts Up With That?

téměř potopený svatý pod mostem vlivem velmi vysoké hladiny řeky
Obr.: Výška vodní hladiny u sochy Zuáva na Altském mostě při letošní povodni
Zdroj: rte.ie

Video

frame-scrollup