Nejtlustší ledovec Arktidy se poprvé rozpadá

Nejtlustší ledovec Arktidy se poprvé rozpadá
21.08.2018
Nejstarší a zároveň i nejmohutnější ledovec v Arktidě se začíná bortit. Poprvé se tak otevírá cesta mořem severně od Grónska, kde dosud během letních měsíců led setrvával.

Letos již podruhé byl spatřen fenomén, který se prozatím nikdy v historii měření neobjevil. Trvale zamrzlé moře severně od ostrova Grónska se vlivem teplého větru a nadprůměrně vyšších teplot vzduchu otevřelo. V této oblasti má ledovec z celé Arktidy nejvyšší tloušťku, a i přesto jsou na něm nyní viditelné známky deformace a postupného rozpadu. Donedávna bylo toto místo označováno jako poslední území věčného ledu na severní polokouli. Vědci doufali, že právě tento ledovec bude korigovat a zpomalovat klimatické změny. Nyní se však ukazuje jeho podlehnutí.

Odborníci tvrdí, že většina mořského ledu severně od Grónska je již značně popraskaná. Obvykle však led v této oblasti vykazuje značnou míru kompaktnosti, za kterou stojí mimo jiné mořský proud posouvající led ze Sibiře přes oceán na pobřeží, kde tuhne a stává se neobyčejně pevný. Průměrně zde dosahuje výšky 4 metrů. Ale v nejchladnějším období může přechodně dorůstat i k 20 metrům a více. Pokud se v jednom místě usadí takováto masa ledu, je pak téměř nemožné, aby docházelo k jejímu dalšímu pohybu. Během této zimy (konkrétně v únoru a březnu) byl průběh událostí značně odlišný. Jelikož se zde neutvořila výraznější kupa sněhu, vítr si dokázal s ledem poradit a odvál ho z pobřeží pryč. Nižší přísun ledu má na svědomí růst teplot na naší planetě, který v globálu dosahuje asi +1 °C, v Arktidě je tato hodnota asi dvakrát větší. V některých lokalitách je rozdíl oproti normálu ještě patrnější. Několik oblastí měří i nárůst průměrné roční teploty v hodnotách nad 5 °C oproti počátku měření v roce 1979. V letošním roce se dokonce místy vzduch oteplil o 20 °C oproti běžným podmínkám. Někde chybí až 40 % sněhu.

Samozřejmě tyto změny se podepisují i na místní fauně a flóře. Nyní se pravděpodobně jádro Arktidského ledu bude přesouvat dále na západ směrem ke Kanadě. A do této oblasti budou nejspíše migrovat i tamní živočichové v čele s ledními medvědy, pro které je lov potravy stále náročnější. Naopak se očekává zjednodušení lodní dopravy, která se doposud musela vyrovnávat se sníženou schopností orientace. Někteří vědci předpovídají, že v období mezi lety 2030 až 2050 zmizí sníh v Arktidě během léta úplně. Samozřejmě tyto změny se dotknou i zbytku planety. Například se odhadují změny proudění Golfského proudu, které by mohly výrazně ovlivní Evropu.

frame-scrollup