Může se Antarktida v příštích dvou staletích stát obyvatelná?

Může se Antarktida v příštích dvou staletích stát obyvatelná?
12.11.2016
Následky změn klimatu jsou hlavním tématem mnoha vědeckých článků v posledních letech. Nejjižnější kontinent – Antarktida je taktéž v hledáčku velkého množství odborníku, kteří zde neustále provádějí svůj výzkum. V prestižním periodiku Forbes se v jednom z jeho rozhovorů objevila poměrně jednoduchá otázka: „Může se Antarktida v příštích dvou stoletích stát obyvatelná?“

Odpověď je snadná – ano. Samozřejmě i dnes můžeme nejchladnější kontinent obývat, ale za cenu dovozu potravin. Navíc nezáleží, jak intenzivní globální oteplování bude naše planeta zažívat, Antarktida a lidé ji obývající se vždy budou muset vypořádat s jejich hlavním nepřítelem – tmou. Je možné, že teplota vzduchu na Antarktidě, a to zejména na pobřeží, může být dostatečně vysoká, aby zde mohli lidé běžně žít. Problém však bude vždy ve výšce Slunce nad obzorem, jehož úhel bude vždy příliš nízký, aby zde rostliny nemusely zarputile bojovat o přežití. Výška Slunce nad obzorem se vypočítá podle vzorce:

Vzorec

h … výška slunce nad obzorem
φ … zeměpisná šířka místa, kde se nacházíme
δ … deklinace Slunce v rozmezí -23,5° (zimní slunovrat) až +23,5° (letní slunovrat), pro dny rovnodennosti je deklinace S. rovna 0°

Jak to vypadá během roku na severním pólu
Obr.: Zdánlivý pohyb Slunce na severním pólu - analogicky panuje opačná situace na pólu jižním
Zdroj: Ostrava-educanet.cz

Vzhledem k tomu, že Antarktida se nachází jižně od jižního polárního kruhu (66,5°), maximální výška slunce nejdelšího dne je dosažena při úhlu Slunce 47° … (90 - 66,5 - (-23,5) = 47). Možná se zdá tato hodnota vysoká, ale opak je pravdou. A především je tento úhel dosažen pouze jednou v roce (během zimního slunovratu – okolo 21. prosince). V zimě (na jižní polokouli) je Slunce schováno celé dny pod horizontem. A i přesto, že v létě se nachází ohnivý kotouč téměř stále na obloze, jeho úhel je právě velmi nízký. Ač jsou světelné podmínky Antarktidy velmi extrémní, představa zemědělské výroby zde není až tak nereálná. K inspiraci poslouží Vesteralen v Severním Norsku. Toto krásné město leží až za severním polárním kruhem, ale přesto se zde daří pěstovat ječmen, brambory nebo traviny pro pastvu dobytka. Snad proto jedinou komplikací zůstává na Antarktidě nedostatek srážek, avšak i na to mají vědci odpověď. S vyššími teplotami vzduchu se očekávají i intenzivnější srážky. A pokud by se jejich teorie ukázala jako pravdivá, nic by už nebránilo lidem se zde trvale usadit bez závislosti na dovozu potravin.

Boudy pro ovce a jejich pastva
Obr.: Městečko Vesteralen v Severním Norsku

Zdroj: Free Keyword suggestion tool

Nejsmělejší odhady hovoří o výhledu teplot Antarktidy následovně. Pokud nedojde ke zpomalení využívání fosilních paliv v dalších 200 letech, mohou teploty vzduchu tohoto kontinentu vzrůst až o 10 °C, možná i víc. Což už by představovalo dostatečně dlouhé vegetační období, potřebné teplo pro pasoucí se zvěř a celkově podmínky, které by pomohly k vytvoření soběstačné lidské kolonie na Antarktidě

Autor: SG

frame-scrollup